Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

NEERLANDS STREVEN

TOT

OPENSTELLING VAN JAPAN

VOOR

DEN WERELDHANDEL.

UIT OFFICIEELE, GROOTENDEELS ONUITGEGEVEN

BESCHEIDEN TOEGELICHT

UITGEGEVEN

DOOR

Mr. J. A. VAN DER CHIJS,

PHIL. THEOR. MAG. LIT. HUM. DOCT.,

INSPECTEUR VOOR HET INLANDSCH ONDERWIJS.

MET VIJF BIJLAGEN,

BEHELZENDE EENE GESCHIEDENIS VAN HET NEDERLANDSCH
MARINE-DETACHEMENT IN JAPAN, ENZ. ENZ.

DOOR HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TAAL-,
LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH INDIË.

TE AMSTERDAM, BIJ

FREDERIK MULLER.

1867.

Japtiso.2

HARVARD COLCERA

JUN 8 1905

LIBRARY

Baneret gift

Deacidified
6192

Wat goed is en waar, geen daglicht ontvliedt.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

AISTE

AED

AAN

ZIJNE MAJESTEIT

WILLEM III,

KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOT

HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ. ENZ. ENZ.

« AnteriorContinuar »