Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Geschiedenis van het Nederlandsche marine-detachement in Japan 414

BIJLAGE III.

Wederlegging van het medegedeelde over de Nederlandsche politiek jegens Japan in: PERRY, Expedition to Japan

499

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[graphic][ocr errors]
« AnteriorContinuar »