Nieuwe algemene konst- en letter-bode, Volumen2

Portada
A. Loosjes, 1845
0 Opiniones
Las opiniones no están verificadas, pero Google revisa que no haya contenido falso y lo quita si lo identifica

Dentro del libro

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 412 - Geschiedenis der ontdekkingen in de ontleedkunde van den mensch, gedaan in de noordelijke Nederlanden, tot aan het begin der negentiende eeuw.
Página 100 - Très chiers et bien amez, Nostre Seigneur soit garde de vous. Escript en nostre ville de Bruges, le xij" jour d'avril, ran IIII
Página 105 - Aanteekeningen over het nut , door de bewoners van Java aan eenige planten van dat eiland toegeschreven, uit berigten der inlanders zamengesteld.
Página 188 - Verslag van den Staat der hooge-, middelbare en lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden over 1879—1880.
Página 291 - ... but likewise burnt with equal vehemence in descent or lateral progress ; instead of being extinguished, it was nourished and quickened by the element of water ; and sand, urine, or vinegar, were the...
Página 21 - Tout or est allié d'argent ; la proportion en varie. C'est quelquefois la dixième, la neuvième, la huitième partie du poids. Lorsque la proportion <lo l'argent est d'un cinquième, l'or perd son nom et prend le nom d'électrum.
Página 208 - De Vrucht van den mensch en van de zoogdieren afgebeeld en beschreven in hare regelmatige en onregelmatige ontwikkeling, door W.
Página 151 - s die Hollander , aan wien Hoogachting en bewondering mijn ziel Verbonden, by het innigst zamenstemmen Der harten , • — maar ook dank voor weidaan , ja voor liefde , Wanneer ik, vreemdeling en lijder, ver van huis, Werd opgenomen in het zijn...
Página 266 - Schrijvers , als deze bekend is , en onbekend zijnde , van deszelfs zinfpreuk , geplaatst onder zijne Verhandeling, Waarneming, Verzameling van Waarnemingen, of hoedanig Gefchrift het ook zijn moge ; — dat de verzegelde Biljetten der niet voldoende gekeurde Prijsfchriften ongeopend zullen verbrand worden ; — dat Beftuurders des Genootfchaps niet zullen mogen dingen naar eenigen Eereprijs van hetzelve ; — dat ook aan geen...
Página 143 - Allein diese Harmonie der zum Ganzen nothwendigen Glieder" (des Organismus) „besteht doch nicht ohne den Einfluss einer Kraft, die auch durch das Ganze hindurch wirkt, und nicht von einzelnen Theilen abhängt, und diese Kraft besteht früher als die harmonischen Glieder des Ganzen vorhanden sind, sie werden bei der Entwicklung des Embryo von der Kraft des Keimes erst geschaffen".

Información bibliográfica