Imágenes de páginas
PDF
EPUB

sancti Saluatoris, nomine decani et capituli eiusdem loci, et ipsos inuestiui de eisdem ac alia juxta traditam mihi a vobis formam sum fideliter et per omnia exsequtus, presentium testimonio litterarum sigillo meo proprio sigillatarum. Actum et datum anno et die predictis. (1 Aug.).

Zegels te loor.

Archief van Oudmunster.

Paus Martinus bekrachtigt de overdragt van het patronaatregt der kerk van Jutphaas, vroeger door Isebrand van Lente, ridder, en Willem, Bernard en Otto Preisinge gedaan ten behoeve van het kapittel van St. Salvator. 1281, Maart 7.

Martinus, episcopus, seruus seruorum Dei, dilectis filijs, decano et capitulo ecclesie sancti Saluatoris Traiectensis salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum, tam uigor equitatis, quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officij nostri ad debitum. perducatur effectum. Sane petitio uestra nobis exhibita continebat, quod Ysebrandus de Lente, miles, Guillelmus, Bernardus et Otto dicti Proysinghe, laici Traiectensis diocesis, de salute propria cogitantes, pro suarum ac parentum suorum animarum salute, ius patronatus ecclesie de Judefas, eiusdem diocesis, tunc ad ipsos communiter pertinens, uobis et ecclesie uestre sancti Saluatoris pia et prouida liberalitate donarunt, bone memorie Ottonis Traieotensis episcopi ad id postmodum accedente consensu, prout in patentibus litteris inde confectis dicitur plenius contineri. Nos itaque uestris supplicationibus inclinati, quod super hoc pie ac prouide factum est, ratum et firmum habentes, id auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere uel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Da

tum apud Urbemueterem nonis marcij Pontificatus nostrj anno primo.

Naar het origineel op Rijnhuizen.

Paus Martinus benoemt den scholaster van St. Marie te Brugge als scheidsregter in een verschil over de kerktienden te Jutphaas tusschen het kapittel van Oudmunster en Johan van Zuylen, kanonnik van St. Jan te Utrecht, Zweder van Abcoude en Giselbert van Schalkwijk, ridders, en IJsbrand en Johan van Lent, gebroeders. 1281, Junij 7.

Martinus, episcopus, seruus seruorum Dei, dilecto filio, scolastico ecclesie beate Marie Brugensis, Tornacensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Conquesti sunt nobis decanus et capitulum ecclesie sancti Saluatoris Traiectensis, quod Johannes de Sulen, canonicus ecclesie sancti Johannis Traiectensis, Suedherus de Apelewode et Giselbertus de Scalcwic, milites, Ysbrandus et Johannes de Lent, fratres, laici Traiectensis diocesis, super decimis, redditibus, possessionibus et rebus alijs iniuriantur eisdem. Ideoque discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus, partibus conuocatis, audias causam et, appellatione remota, debito fine decidas, faciens, quod decreueris, per censuram ecclesiasticam firmiter obseruari. Testes antem qui fuerint nominati, si se gratia, odio, uel timore subtraxerint, censura simili, appellatione cessante, compellas ueritati testimonium perhibere. Datum apud vrbem ueterem nonis Junij, pontificatus nostrj anno primo. Zegel.

Archief van Oudmunster.

Het kapittel van Oudmunster en Zweder, heer van Abcoude, ridder, met Johan van Zuylen, kanonnik van St. Jan te Utrecht, onderwerpen hunne verschillen over de kerk van Jutphaas aan de uitspraak van scheidslieden. 1283, December 10.

Vniuersis presens scriptum visuris, nos decanus et capitu

lum ecclesie sancti Saluatoris Traiectensis, ex parte vna, et Suederus dominus de Abkewoude, miles, et Iohannes dictus de Sulen, canonicus ecclesie sancti Johannis Traiectensis, ex altera, notum facimus et protestamur, quod de omni lite, discordia et questione, inter nos communiter uel diuisim hactenus ventilatis in judicio, uel extra iudicium, super ecclesia de Judifaes, eius personatu ac iure patronatus eiusdem, necnon expensis propter hoc factis, in viros venerabiles, dominos Stephanum, decanum Maioris, Th., thesaurarium, et Giselbertum de Ultra Vecht, canonicos sancti Johannis, ecclesiarum Traiectensium, tamquam in arbitros, simpliciter compromisimus, ita quod ijdem arbitri, uel duo ex eis, si omnes interesse noluerint, uel nequiuerint, examinato iure utriusque nostrum super premissis, causam eandem iustitia mediante decidant usque ad octauas Epiphanie Domini proximo nunc futuras, promittentes hinc inde sub pena viginti marcarum Sterlingorum, nos firmiter obseruaturos quidquid ab eisdem arbitris super premissis modo predicto fuerit arbitratum. In cuius rei testimonium nos, decanus et capitulum sigillum ecclesie nostre, et nos Suederus et Iohannes predicti sigilla nostra duximus presentibus apponenda. Actum et datum anno Domini m°cclxxx° tertio, feria sexta post festum beati Nicolai.

Mei nog twee geschondene zegels.

Als voren.

Uitspraak der voornoemde scheidslieden. 1283, Jan. 12.

Uniuersis presens scriptum visuris, nos Stephanus, decanus Maioris, Th., thesaurarius, et Giselbertus de Ultra Vecht, canonicus sancti Johannis, ecclesiarum Traiectensium, arbitri assumpti inter viros venerabiles, decanum et capitulum ecclesie sancti Saluatoris, ex una parte, et dominos Suederum de Apcolde, militem, et Johannem de Sulen, fratrem eius, canonicum predicte ecclesie sancti Johannis, ex altera, super ecclesia de Jutfays, seu jure patronatus uel personatu eiusdem ecclesie, notum facimus et protestamur, quod nos, recepto in nos prop

ter bonum pacis et concordie super causa predicta inter dictas partes onere arbitrandi, prout in instrumento super hoc confecto plenius continetur, ac examinato diligenter jure partis utriusque super premissis, deprehendimus per instrumenta publica super hoc confecta, dictam ecclesiam de Jutfays, personatum siue jus patronatus ipsius ecclesie, olim predictis decano et capitulo siue dicte ecclesie sancti Saluatoris canonice collatam seu collatum fuisse ab Ysbrando, tunc domino de Lent, milite, Bernardo, persona de Duttinchem, Bernardo et Ottone dictis Preisinge, laicis, veris patronis ipsius ecclesie de Jutfays, ac eandem collationem fuisse a domino Ottone, tunc Trajectensi episcopo, loci ordinario, ac deinde a sede apostolica confirmatam. Et, licet postmodum dictus Ysbrandus vendiderit domino Giselberto militi de Sulen uniuersitatem bonorum, que habebat in dicta villa de Jutfays, per illam tamen venditionem dictum jus patronatus cum dicta uniuersitate secundum statuta canonica ad eundem Giselbertum transire non potuit, utpote per dictam collationem, que prior extiterat, jam exceptum. Item invenimus simititer in instrumento publico, quod, cum postmodum inter dictos decanum et capitulum ac Theodoricum, canonicum ipsius ecclesie sancti Saluatoris, ex parte una, et dictum Ysbrandum, militem, et Wilhelmum Slabbaert, ciuem Trajectentem, ac Johannem, clericum, ipsius Wilhelmi filium, ex altera, super dicta ecclesia de Jutfays sive personatu ipsius orta fuisset materia questionis, eadem causa de mandato et auctoritate predicti domini Ottonis, tunc episcopi Trajectensis, per honorabiles viros, dominum Reimarum, tunc prepositum sancti Petri et officialem Trajectensem, et suos coarbitros decisa extitit et dicta ecclesia de Jutfays, vel personatus eiusdem, predicte ecclesie sancti Saluatoris adjudicata et assignata, interueniente, ut predictum est, auctoritate Episcopi memorati, sicut premissa omnia in instrumentis publicis inde confectis plenius videmus contineri. Hiis igitur et aliis, per que de jure partium instructi sumus, plenius consideratis, habita deliberatione diligenti, pronunciamus, dictam ecclesiam de Jutfays, per

sonatum siue jus patronatus eiusdem, ad dictam ecclesiam sancti Saluatoris de jure pertinere et juris ipsius existere, ac eandem ecclesiam de Jutfays, siue jus patronatus eiusdem, ipsi ecclesie sancti Saluatoris finaliter adjudicamus, dictis Suedero, militi, et Johanni, fratri eius, tam super jure patronatus, quam personatu ipsius ecclesie, ac omni jure, quod in eadem se habere contendebant, perpetuum silentium imponendo, decernentes, ut predicti decanus et capitulum exnunc in antea dicta ecclesia de Jutfays, cum suis pertinentiis gaudeant libere et quiete. Pronunciatum in choro sancti Saluatoris Traiectensis, presentibus dominis decano et capitulo ipsius ecclesie, Johanne de Zulen predicto, officiali curie Traiectensis, nec non Alexandro Dycardo, Reynoldo, Wlghero, Majoris, Henrico filio Hugonis, Giselberto filio Jacobi, Henrico de Bochout, sancti Petri, Hermanno de Amestelle, sancti Johannis, ecclesiarum Trajectensium canonicis, et aliis quam pluribus, tam clericis, quam laicis. In cuius rei testimonium nos arbitri predicti sigilla nostra presentibus apposuimus. Et nos canonici prenominati profitemur, nos dicte pronunciationi interfuisse et in huius rei amplius testimonium et munimen sigilla nostra cum sigillis dictorum arbitrorum presentibus appendisse. Actum et datum anno Domini m'cclxxx tertio feria tertia post Epyphanie Domini. A. Buchelius, MS.

Geregterlijk verhoor van Nicolaas, priester, pastoor van Jutphaas, omtrent het gewelddadig ontrooven van tienden aldaar, aan het kapittel van Oudmunster te Utrecht. 1292, Julij 18.

Judex, constitutis coram nobis in figura judicij procuratoribus honorabilium virorum, decani et capituli ecclesie sancti Saluatoris Traiectensis, ex vna parte, Nicolao presbytero, rectore ecclesie de Jutfaes, ex altera, in causa que uertitur inter easdem partes coram nobis super rapina et spolio decimarum sitarum in parochia de Jutfaes, quas dicti decanus et capitulum se dicunt hactenus possedisse, et contumelijs et iniurijs

« AnteriorContinuar »