Imágenes de páginas
PDF
EPUB

T.

Tabernae, tabernae liberae, tabernarii
4, 13, 14, 17, 26, 51, 54, 65, 70,
100, 123, 128, 130, 139, 140, 159,
174, 184, 189, 191, 193, 194, 195,
198, 199, 206, 214, 224, 229, 236,
237, 248, 253, 259, 260, 268, 270,
273, 279.
targowe, thargoue, solutio 129, 135,
158, 214.

telonea, mito, brona, libertas a telo-

neis, telonearii eorumque iuris-
dictio 73, 89, 100, 107, 110, 113,
124, 126, 129, 130, 131, 135, 154,
156, 158, 159, 178, 214, 218, 225,
234, 238, 242, 243, 245, 248, 251,
255, 267, 277, 279.
templarii, fratres militiae templi Iero-

solimitani 80, 81.
terrae: Cracoviensis 180, 195, 197, 203,

210, 211, 245, 258, 278, Bie-
censis 149,- Lublinensis 245,
Ratiboriensis 198, Sandecensis.
107, 149, 189, 207, 225,- Sando-
miriensis 112, 195, 197, 213, 245,
258, 278, terra Sancta 50,
80, 81.

testamenta 109, 110, 151, 265.

testes, testium iuramentum, depositio-

[blocks in formation]
[blocks in formation]

SPROSTOWANIA I UZUPEŁNIENIA.

15

[ocr errors]
[ocr errors]

20 z góry:

str. 15 wiersz 15 z góry: zamiast »Replich dziś Rzeplin itd.« czytaj »Rzeplice leżały niegdyś nad rzeką Szreniawą, dziś nie istnieją. »Białobrzezie kładzie Długosz w par. Mstyczów itd. Otóż Długosz się myli. Wedle dokumentu N. 453 z roku 1257 leżało Białobrzezie w księstwie opolskiem. 29 z góry: zamiast »par. Siedlec« czytaj »par. Chelm«. 29 z góry: »Bozwiwos«

[ocr errors]

15

[ocr errors]

72

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

21

36

36

37

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

winus«.

I z góry: >>Gothardo«

wistą myłką,
sprostowali.

widoczna myłka kopisty zamiast »Goz

Nakielski kładzie Bochardo, co jest oczyktórąśmy na zasądzie dokumentu N. 392

II z góry: To Krampsko leżało, jak się z dokumentu N. 451 okazuje, gdzieś w sandomirskiem.

13 z góry:

»fratre Alardo«. Nakielski kładzie »fratre Marco«, co jest w obec dokumentu Nr. 391 oczywistą myłką.

Co do tych dwóch dokumentów NN. 391 i 392 nadmienić wypada, że w ich tekscie inne jeszcze znachodzą się myłki, których jednak dla braku oryginałów sprostować nie można. I tak w dokumencie N. 391 naznaczona jest kara X grzywien, gdy w dokumencie N. 392 kara ta wynosi L grzywien. W dokumencie N. 391 są między świadkami V. et B. fratres de Miechow, H. et L. sacerdotes, gdy w dokumencie N. 392 ciż sami świadkowie nazwani są V. et G. fratres de Miechow, H. et C. sacerdotes.

22 z góry: »Radogoscice«. Wieś ta w dokumencie N. 423 zwana jest Gostiradzicze«.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Swierkowice. Wedle dokumentu N. 450 leżały one przy ujściu Radomirzy do Wisły. Może są to dzisiejsze Swierze.

3 z góry: Już przy ukończeniu druku niniejszej publikacyi nadarzyła mi się sposobność oglądania tego oryginalnego przywileju w skutek uprzejmości hr. Rusieckiego. Domysł mój potwierdził się w zupełności, a pieczęć wisząca u tego dokumentu, jest istotnie pieczęcią biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, która od innego dokumentu odjętą i do tego później, acz bardzo zręcznie na pozostałych po pierwotniej pieczęci niciach przywieszoną została.

Dopisku, który podaje Nakielski: »Magna certe res est homo etc. w oryginale niema.

str. 70 wiersz 15 z dołu: zamiast »listach«, czytaj »latach.<<

[subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

22 z góry: zamiast „Sy ue", czytaj „Sylue“.

2 z dołu: zamiast na północny wschód« czytaj »na północny zachód«<.

22 z góry:

zamiast »CCCCXXXI«, czytaj »CCCCXXXII«.

4 z dołu: »Dobeslaus«. Tak w oblacic, jest to jednak myłka pisarska i winno być »Sobeslaus».

14 z góry:

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

I

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

15 z góry:
4 z góry:
z dołu:

12 z góry

8 z góry:

3 z dołu:

Wislaus«. Jest to myłka zamiast »>Woyslaus«. zamiast »M. CC. LXXXVIII«, czytaj »M. CC. LXXXVII«. zamiast »Srostow, czytaj »Rzdziostów«. zamiast »tma«, czytaj »tam«.

zamiast »Zrostów, wieś pod tą nazwą dziś nie istnieje«, czytaj Rzdziostów, wieś w obwodzie, powiecie i par. Nowy Sącz«.

Kamienica. Będzie to raczej Nowy Sącz, który się podówczas jeszcze Kamienicą zwał.

»germano«. Przypuszczam, iż to jest myłka, powstała ze złego odczytania wyrazu skróconego »genero«<. 11 i 12 z góry. Imiona i nazwiska tu przytoczone, są widocznie przez kopistę błędnie odczytane, i tak: »Gampotek « będzie zapewne » Carnipotok«, zamiast »Kesvino stało zapewne »>Gervino«, zamiast >>Zanchath« prawdopodobnie »Zambach«.

14 z dołu

10 z dołu

zamiast »Mankosyn«, czytaj »Mankolyn«.

zamiast »fundacionem suam«, czytaj »a fundacione sua«.

301 po wierszu 25 z góry dodaj:

Frowinus, plebanus de Sandomiria 1326

262.

« AnteriorContinuar »