Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

Publikace

od I. třídy České Akademie posud vydané:

› 2.

V Rozpravách:

Ročník I.

Číslo 1. Dr. František Laurin. Pokrevenství a švakrovství jakožto překážky man-
želství rozlučující .
Cena 75 kr.
Ferdinand Tadra. Kanceláře a písaři v zemích českých za králů Jana,
Karla IV. a Václava IV z rodu Lucemburského. . . . Cena 2 zl. 30 kr.
Frant. Dvorský. Albrecht z Valdštejna až na konec r. 1621.

[ocr errors]

3.

Cena 1 zl. 70 kr.

D

4. JUDr. Karel Kad le c. Provozovací právo k dílům dramatickým a hudebním. Cena 90 kr. Ročník II.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small]

Josef Konstantin Jireček. Poselství republiky dubrovnické k císařovně
Kateřině II. V 1. 1771 1775. .
Cena 1 zl.
Cena 20 kr.

Dr. František Laurin. Nařízení papežské kongregace Auctis admodum<, ze dne 4. listopadu 1892 .

Ročník III.

Číslo 1. Josef Kalousek. O staročeském právě dědickém a královském právě odúmrtném na statcích svobodných v Čechách i v Moravě. Cena 45 kr. Dr. Čeněk Zibrt. Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku.

Cena 1 zl. 40 kr.
Cena 1 zl. 30 kr.
Cena 50 kr.

3. Josef Smolík. Pražské groše a jejich díly
Ferdinand Menčík. Volba Papeže Innocence X.
František Čáda. Noetická záhada u Herbarta a Stuarta Milla.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Cena 1 zl. 40 kr.

Frh. von Helfert. Gregor XVI. und Pius IX. Ausgang und Aufgang ihrer
Regierung October 1845- November 1846

> 2 Dr. Frant. Storch. Vyručení obviněnéno z vazby

3. Dr. Josef Pekař. Dějiny Valdštejnského spiknutí
František Krejčí. Element psychologický

4.

Číslo 1.

Ročník V.

O. Hostinský. Jan Blahoslav a Jan Josquin .
2. Josef Smolík. Denary údělných knížat na Moravě
Cyrill Horáček. Počátky českého hnutí dělnického.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Cena 1 zl. 60 kr.

vyšetřovací.

Cena 1 z 10 kr.
Cena 3 zl. 90 kr.
Cena 65 kr.

Cena 2 zl. 60 kr.
Cena 80 kr.

Cena 1 zl. 10 kr.

Dr. Karel V. Adámek. Příspěvky k dějinám selského lidu z okolí
Hlinska v XVIII věku.

Cena 70 kr.

2.

Dr. Frant. Krejčí. Zákon associační. (Pokus psychologický.). Cena 1 zl. 3. Josef Smolík. Nález denárů v Chrášťanech u Českého Brodu.

Cena 50 kr.

Ročník VII.

Číslo 1.

Dr. Lubor Niederle. Starověké zprávy o zeměpisu východní
Evropy se zřetelem na země slovanské. .

Cena zl.

2. Josef Smolík. Denary Boleslava I., Boleslava II., Boleslava III.
a Vladivoje . . .

Cena 1 zl.

Ročník VIII.

Číslo 1.

>

Alfons Žák. Listy Oldřicha, Probošta Steinfeldského, do Čech

a na Moravu zaslané.

2. Frant. Mareš. Prokopa písaře Novoměstského česká Ars dictandi‹.

Pokračování viz na třetí straně obálky.

« AnteriorContinuar »