Opiniones

Comentarios de usuarios

Crítica de los usuarios - Marcar como inadecuado

apakah boleh saya membeli buku ini?dimana pengirimannya by email?

Crítica de los usuarios - Marcar como inadecuado

đây là một quyển sách quý .nó giúp bạn nhận biết bạn là ai .nó còn là quyển sách nói về cảm xúc người đối diện qua đó giúp bạn nhìn nhận về người đối diện .khi chúng ta giao tiếp ,xây dựng mối quan hệ trong cuộc sống .nó quyết đình mình sẽ làm nế nào để duy tri mối quan hệ mà ko rạn vỡ 

Todos los comentarios - 2
5 estrellas - 0
4 estrellas - 0
3 estrellas - 0
2 estrellas - 0
1 estrella - 0

Todos los comentarios - 2
Comentarios editoriales - 0

Todos los comentarios - 2