Imágenes de páginas
PDF
EPUB

2. Quod docebo erudimenta grammatice et logice vel poesis, que pro via et bursa antiquorum videbuntur conducere.

3. Quod fidelis ero, quamdiu vixero, vie et burse antiquorum et fideliter pueros instituam iuxta directionem presidentis doctoris et regentium in eadem 5 bursa, [quorum1) regentium mala vera aut verisimilia pro posse precavere conabor.] 4. Si ordinationem fieri contingat per doctorem presidentem burse et eandem regentes pro pedagogio, quod illam fideliter observabo.

5. Quod ante meam resignationem, si me resignare contigerit, presidenti et regentibus burse realium in quarta anni parte insinuam eandemque bursam simi10 liter et regentes eiusdem, ad quemcumque statum pervenero, promovere studebo

semper.

6.2) Quod non velim inducere scholasticos bursales in edes meas ad potandum vel ludendum, in finem, ut omnia inter regentes et me pacifice agantur. 7. Quod quotidie tres vel quatuor lectiones in persona propria diligenter 15 perficiam.

8. Quod per quatuor integros annos velim pedagogium regere vel supra, secundum quod doctori presidenti et regentibus utile visum fuerit, vel breviori tempore, secundum quod me honeste rexero.

9. Quod velim a scortis et suspectis personis omnique genere ludi abstinere 20 theatraliaque loca (nisi invitatus honoris gratia) vitare.

25

Ebendorther f. 12. Die regenten der burse beschlossen 1504 ian. 15. die schlüssel zur burse keinem magister anzuvertrauen und 1507 ian. 13. keinen magister im kollegium wohnen zu lassen, der ihnen nicht gehorsam gelobt habe. Ibid. f. 31. 1) quorum conabor, von anderer hand zugesetzt. 2) Alles folgende von

dritter hand.

[ocr errors]

VI. Iuramentum moderatoris in schola realium seu pedagogio. Principio fidem loco iuramenti promittet, quod discipulos sue fidei et cure commissos fidelibus preceptis instituere et moribus compositis imbuere velit.

2. Complacitum est, ut pueris iam aliquo usque in literis melioribus pro30 gressis consulat ex animo, hoc est, ut non perpetuo secum detineat, sed aliquando, ut grandescant in disciplinis, audiendo etiam lectiones contubernales, ut et per vestram operam contubernium et vos per regentum commendationem utrimque alumnis ditescatis.

3. Fidem det, quod regentibus non tantum ut superioribus, sed et ut stu35 diosis vestre schole in honestis admonitionibus audiat obtemperando.

[Quarto. Quod velit admonitus tertio per regentes super crimine aut flagitio aliquo aut inobedientia erga eosdem desistere; quod si minus faciat, tandem ad illorum iussum paedagogium resignare.]1)

Ultimum. Quod si quando pertesus hanc provinciam instituendorum pue40 rorum gereret, ex officio et aequa integritate regentibus resignet, ut per consimilem morem et alius queat gratificari pedagogium et prospici pedagogio frequenti et discipulis non negligenter instituendis.

Ebendorther f. 31.

1) Quarto

berührenden umarbeitung f. 40.

resignare, aus einer das sachliche nicht weiter

VII. Iuramenta regentibus proponenda.

1. Iurabunt primo et secundo regenti debitam et reverentiam et obedientiam in omnibus, quae ipsorum et contubernii intersunt.

2. Iurabunt, quod fundationem domini Petri Scheibenhardi pie defuncti1) in omnibus suis punctis conservare velint.

3. Iurabunt, quod singulis septimanis ad convocationem senioris regentis aut, si is absit, sequentis adesse et in commune consulere et contubernii utilitatibus prospicere velint.

4. Iurabunt, quod interdiu in contubernio versari et disciplinae discipulorum intendere animum velint.

5. Iurabunt, quod in contubernio dormire et eadem, qua interdiu, diligentia in officio et disciplina discipulos continere velint, [denique ultra triduum ab eodem. contubernio sine consensu rectoris non abesse.]2)

5

10

6. Iurabunt, quod disputationibus publicis artisticorum interesse, sine fraude non abesse, sed argumentari et singulis sabbathis aut opportunis diebus in suo 15 ordine disputationi contubernali pracesse et singulos discipulos ad argumentandum compellere velint.

7. Iurabunt, quod suis praelectionibus et muneri suo per sese, non alios, solida hora, non dimidia, non accisa, sine intermissione, ita praesint, ut principio quorundam discipulorum ingenia tentent, de studiis ipsorum experiantur neque 20 quenquam pro se sufficiant, nisi in convocatione regentum, ipsis consentientibus, neque sine regentum consensu hine discedant.

8. Iurabunt, quod aestate et hieme a pulsu campanae contubernii fores omnes infra concludi iubeant, ipsi ordine aestate singula cubicula pulsent et praesentes absentesve notent, hieme in publico hypocausto ex indice singulos 25 pronuncient et vocent, ut in convocatione et diligentium et negligentium haberi queat ratio.

9. Iurabunt, quod novos authores sine consilio iudicio et consensu aliorum regentum, sive rhetoras sive dialecticos sive oratores sive poetas sive rerum naturalium scriptores, auditoribus non proponant, superattendentis quoque in ea re 30 consilio advocato.

10. Iurabit is, qui mensam in contubernio sive continenter sive ex ordine habet, quod eorum, quae ad victum culinam et famulitium rei domesticae ac familiaris attinent, vel continenter vel ordine rationem et curam habere velit.

11. Iurabit etiam, quod famulos ad totius contubernii sordes evertendas 35 compellere et contubernii areas et cloacas mundas conservare velit.

12. Iurabit praeterea mensae et rei familiari praefectus regens sive continenter sive ex ordine, quod singulis dominicis sub prandio, clare extraordinarios sumptus vel praeposito vel eius famulo pronunciante, audiat et profusionem discipulorum coerceat.

13. Iurabit tandem, quod ad conciones et sacra nostrae religionis primo pulsu campanae, mox et ostiorum singulorum pulsu, per famulum communitatis discipulos excitare et ad pietatem capessendam imbuere et impellere velit.

40

14. Iurabunt regentes electi, quod in contubernio vitam honestam et magistris morum dignam agant, non liberioribus et mollibus conviviis, non libidine in- 45 honesta, non consuetudine discipulorum nimium familiari autoritatem suam labe

5

factent et discipulorum disciplinam corrumpant nec pro magistris sapientiae et morum stultitiae et scelerum autores et professores evadant.

15. Iurabunt, quod statuta et statuenda omnia per regentes et eos, quorum interest, velint inviolabiliter conservare.

16. Iurabunt quoque, quod si superiorum sacramentorum vel omnium vel singulorum contemptores vel violatores evaserint et ter in convocatione moniti, postquam de crimine constat, vitium non emendaverint, regentia abire ipsamque pro resignata ipso facto habere et locum successuro dare velint.

[Ultimo iurabitis, si forte contigerit, vos contracturos in regentia matri10 monium, quod statim ipso facto a regentia discedere locumque alteri dare velitis.]3)

Iurabit1), quod biennium privatim discipulos instituere velit.

Iurabit, quod contra praerogativam dominorum seniorum regentium in pastus, quem vocant, distributione, ut scilicet primus de tota minervali summa ante distributionem sex, alter vero tres florenos singulo semestri accipiat, nihil moliri aut 15 contradicere velit.

20

Ebendorther f. 37. Diese statuten wurden 1549 nov. 23., jedoch mit hinzufügung
des die verheirathung eines regenten betreffenden punktes, aufs neue approbirt,
vgl. Ann. VII, 43.-) Scheibenhart ist 1529 mai gestorben, s. Ann. V, 220.
2) denique abesse, zusatz von anderer hand. - ) Ultimo velitis, zusatz von
1549 (s. o.). 4) Das folgende von anderer hand. Die eide der scholaren und
superattendenten s. o. zu 1519 iuli 16. (nr. 159) und 1527 oct. 8. (nr. 168).

--

25

177. Universität berichtet an den kurfürsten über die von Paul Fagius entworfene universitäts-reformation. 1546 oct. 19. und 25.

I.

Durchleuchtigster hochgeborner churfurst, gnedigster herr und patron. E. churf. gnaden seien unser underthenigst gantz geneigtwilligste dienst allzeit höchstes bereits fleiß zuvor. Gnedigster herr, durch e. ch. g. cantzler ist uns vorschienen donnerstags nach Dionisii, den vierzehenden octobris, ein schrieft, so sich in etlich viel bletter erstreckt, furgenohme reformation e. ch. g. universitet beruren, zukohmen 30 und behendigt worden, die haben zu ersehen, welcher oberschrieft oder titulus «Deliberatio et consilium reformationis facultatis artium academiae Heidelbergensis», und underschriben: «Illustrissimae vestrae clementiae obsequentissimus Paulus Fagius», neben einer andern kurtzern und summarienschrieft, also anfahende: << Forma instauratae scholae Heidelbergensis, quae aperietur calendis novembris. 35 Solche beide schrieften haben wir, so viel in der eil hat bescheen mögen, ersehen und verleßen. Und nachdem wir auß denselbigen beiden schrieften vermerckt, welcher gestalt herr Paulus Fagius bedacht e. ch. g. loblich herkhomene universitet. (so viehl die lectiones eins kunftigen pedagogii und facultatis artium berurt) in besser ordnung zurichten sein, befinden wir in solchem seinem furgebenen fur40 schlag allerhandt beschwerden, die wir dißmals in specie zu erzelen umbgehen, dan solchs gutter geraumbter zeit bedorfe, dieweil auch e. ch. g. dieser zeit mit andern wichtigern gescheften beladen, derhalben wir uns auch der kurcz befliessen.

Wollen doch hieneben e. ch. g. in aller underthenigkeit nit verhalten, das uns unsers geringen verstands nit rathsam duncket sein, ermelts Fagii rathschlag in allen seinen puncten und articuln nachzugehen oder kunftige reformation (so nit precipitanter, sonder mit gutter furbetrachtung billich furgenohmen werden solle) darnach anzustellen sein.

5

Derhalben bedäucht uns nit unrathsam sein, das e. ch. g. in solcher treffenlicher wichtiger sachen (daran e. ch. g. und deren furstenthumb, sonderlich in diesen geferlichen schweren zeiten, nit ein gerings gelegen sein will) ermelte Pauli Fagii rathschlag, zuvor und ee derselbig angenohmen approbirt und inß werck gericht, durch unparteische und der sachen verstendige (als e. ch. g. gelerte 10 rethe und andere, so deren ding gut verstandt, auch e. ch. g. löblicher herkhomener universitet gelegenheit wissens haben mögen) auch ersehen und erwegen zu lassen und ir gut beduncken und rathschlag darunder zuvornehmen, dan wir ie gerne verhüt sehen wolten, das nit gesagt wurde, man hette billich die sache anfangs baß bedacht.

15

Es ist auch hieneben unser underthenigste bitt, e. ch. g. und dero löbliche rethe wöllen dis unser underthenigs anzeigen nit anderer gestalt vornehmen, dan das wir darmit e. ch. g. universitet wolfart gern gefurdert, auch zu kunftigem nachtheil und unradt vorkhomen und verhut sehen wolten, und gar nit der meinung, das wir e. ch. g. reformation hiemit in einigen wege zu verhindern begeren 20 oder gesinnet seien. Das haben e. ch. g. wir underthenigster wohlmeinung und schuldiger pflicht nach, damit wir e. ch. g. und deren löblichen universitet zugethan, nit verhalten wöllen, tröstlicher zuversicht, e. ch. g. (die der almechtig in gluckseligster regirung lange zeit gnedigst erhalten wölle) werden ire wolherkhomene universitet und uns als deren angehörige in allen gnaden gnediglich 25 bedencken und bevolhen sein lassen. E. ch. g. underthenigste etc.

Aus Ann. VI, 429. Das datum ergiebt sich aus dem nächsten schreiben.

II.

Durchleuchtigster hochgeborner gnedigster churfurst, her und patron. E. ch. g. haben wir nechstverschienens dienstags Lucae evangelistae in underthenigster ge- 30 horsam zu erkennen geben, wie das uns fur rathsam und gut ansehe, das zukunftige e. ch. g. universitet reformation (so sonder zweifel nit zu zerruttung, sonder zu besserung ufwachsung und wolfart derselbigen von e. ch. g. gnedigst furgenohmen) mit gutter vorbetrachtung und zeitigem rath angestelt wurde, das auch der rathschlag Pauli Fagii, so uns verruckter tag zukhomen, durch e. ch. g. 35 gelerte rethe und andere e. ch. g. zugethan und deren ding verstendige zuvor, und ee demselbigen volge beschee, ersehen erwegen und ferner berathschlagt wurde, domit, wo einige beschwerde oder mengel in solchem rathschlag befunden, das dieselbigen gebessert und mit guttem rath angestellt werden möchten.

Und wiewol wir auß ermelter schrieften und rathschlag Pauli Fagii etliche 40 nit geringe mengel und beschwerden hetten in specie anzuzeigen gehabt, iedoch damit wir in causa propria nit möchten verdechtlich geacht werden, so haben wir ad speciem zu gheen underlassen und den wege furgeschlagen, das solichs

beschee durch e. ch. g. rethe und andere verstendige, denen es als unpartheiischen durch e. ch. g. bevolhen werden möchte.

Nachdem aber durch e. ch. g. secretarium rath und diener dominum Hupertum altera post Lucae evangelistae widder an uns gelanget, e. ch. g. gnedigs begeren 5 sein, das wir zum furderlichsten innerhalb drei oder vier tagen, was uns in obermelts Pauli Fagii rathschlag beschwerlich bedäucht, in spetie e. ch. g. anzuzeigen, wiewohl uns hochbeschwerlich in solcher kurtzer zeit und wichtigen sachen alles dasienig, so die notturft erheischen thut, anzuzeigen und zu erzelen, iedoch (domit e. ch. g. spuren mögen, das wir ie geneigt, e. ch. g. so viel uns immer 10 muglich underthenigst zu willfarn,) so haben wir (nit wie die notturft wol erfordert, sonder so viel unẞ in solcher kurzer zeit muglich gewessen) etliche mengel und beschwerden, mit A signirt, so unsers bedunckens auß angestelter ordnung und ratschlag Pauli Fagii mit der zeit erfolgen möchten, ufs kurtzst begrieffen und verfasset, welche wir e. ch. g. und deren loblichen rethen weiters zu erwegen 15 underthenigster gehorsam hicmit ubergeben, trostlicher hoffnung, e. ch. g. und deren loblichen rethe werden auß solchem unserm anzeigen nit anderst spuren und befinden, dan das wir (so viel an unß und so weit unser verstand sich erstreckt,) e. ch. g. wolherkhomener universitet wolfart gern gefurdert und deren nachteil abfal und verkleinerung gern verhut sehen wolten, e. ch. g. (die der 20 almechtig zu wolfart und gluckseliger regirung deren furstenthumb und underthan lange zeit in gesundtheit und gottseligkeit gnedigst erhalten wolle) uns hiemit underthenigsts bevelhende. E. ch. g. etc.

25

A.

Ursachen und beschwerden, das her Pauli Fagii rathschlag der universitet mehr zu nachteil, dan zu nutz und wolfart derselbigen kommen und reichen möchte.

Erstlich, das durch anstellung furgeschlagens pedagogii nit alleine facultati artium mercklicher abbruch, sonder auch den andern obern faculteten nachteil und verhinderung darauß erwachsen und erfolgen wurden. Dan nachdem solch 30 pedagogium in vier underschiedliche classes geteilt werden und ein iedweder classis sein eigene prelectores und underschiedliche lectiones haben solle, und die auditores und angehenden iungen darinne etlich viel iar verharren musten und in summa, so lang bieß sie ornatum et summum genus dicendi Latine erlangten, Griechisch verstunden, alsdan solten sie allererst ad facultatem artium geschickt 35 werden, so volgt klerlich darauß, das durch diese anstellung eins kunftigen pedagogii den contuberniis und facultati artium ire auditores und schuler entzogen, auch widder ire und deren eltern wille und meinung in das pedagogium und trivialschule getrungen und soviel iar und zeit darinne gehalten wurden, das manchem armen sein vetterlich erbe daruf gehen wurde, zuvor und ehe er mochte 40 ad universitatem et facultatem artium komen.

Es wurde auch darauß folgen, das die regenten der burß, so fur die angeenden studenten lesen solten, kein schuler oder auditores haben mochten, wie sie dan algerad, wie man sagt, auß den bursen genohmen und in das pedagog gewiesen und deputirt werden.

Und weren also dieselbigen regentes contuber

« AnteriorContinuar »