Bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst, Volumen3

Portada
Thieme, 1965

Contenido

DIDACTISCHE POEZIE XLI Jans Teesteye van Jan van Boendale
1
Der Leken Spieghel van Jan van Boendale
18
Melibeus
27
Nieuwe Doctrinael of Spieghel van Sonden van Jan de Weert
35
Speghel der Wijsheit of Leeringhe van Zalichede van Jan Praet
48
Roman van de Rose of Spieghel der Minnen A Eerste Rose van Heinric van Aken
56
Gedichten van Willem van Hildegaersberch
86
WERELDLIJKE EPIEK XLVIII Rijmkroniek van Melis Stoke
109
70
128
119
134
GEESTELIJKE EPIEK A Leven van Sint Amand van Gillis de Wevel
157
B Leven van Sinte Christina van Broeder Geraert
161
SPROKEN EN BOERDEN LIII Der Minnen Loep van Dirc Potter
166
A Pyramus en Thisbe
185
Wisen Raet van Vrouwen 192
196
Van tween ghesellen die elc voer andren sterven wilden
201

Spiegel Historiael van Lodewijk van Velthem L De Slag van Woeronc van Jan van Heelu LI Roman van Limborch 1
119
35
127
Boerde van iij ghesellen die den bake stalen
209
Liefdesbrief op rijm
215

Información bibliográfica