Verslagen omtrent 'srijks oude archieven

Portada

Dentro del libro

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 14 - Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een inventaris en eene beschrijving van de Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst 1 904.
Página 192 - Februari] die quarta decima hora vesperarum vel quasi pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Martini divina providentia pape quinti anno quarto). Afschrift in 't cartularium (Inv. N°. 1) fol. XXIII verso — XXIIII. 226. 1421, Februari 17. BARTOLT MEYGERYNGE en JOHAN el pachten „to lyfdynghe rechte...
Página 429 - Pontiflcatus sanctissimi in || Christo patris et domini nostri, domini Clementis, divina Providentia Pape septimi, anno...
Página 134 - Beschrijving eener verzameling charters en papieren, afkomstig van Jhr. AW van Borssele, heer van Borssele, berustende in de Rijksarchief-bewaarplaats in Zeeland.
Página 353 - Lijst van de gemeene middelen op de inkomende en uitgaande goederen en koopmanschappen...
Página 21 - Register van charters en bescheiden, berustende bij de Vereeniging tot beoefening van Overi jsselsch Regt en Geschiedenis.
Página 425 - Julii vicesima nona hora octava vel quasi ante meridiem pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Julii divina providentia pape secundi anno octavo . . . 20.

Información bibliográfica