Imágenes de páginas
PDF
EPUB

preserti]m Romanorum Pontificum, quo[rum] iterum non redita...... 1), te]stamenta et voluntates ultime executioni mandentur, libenter annuimus, quique tempore, quo dictus predecessor prefatas dispositiones, ordinationes ac testamentum fecit condiditque, in minoribus constituti, unacum venerabilibus fratribus nostris, tunc suis Sancte Romane Ecclesie Cardinalibus, coram eodem predecessore personaliter constituti, ipsas dispositiones, ordinationes ac testamentum, nobis per eundem predecessorem exposita, rata habuimus et grata, - motu proprio et ex certa nostra scientia ac de prefata Apostolica plenitudine testamentum et ultimam voluntatem predecessoris ac omnia et singula in eis contenta et et ordinata auctoritate Apostolica tenore presentium approbamus et confirmamus, supplentes omnes et singulos tam juris et facti quam solemnitatum defectus, qui forsan intervenerunt in eisdem; illaque valida et efficacia fore ac perpetua roboris firmitate subsistere, sicque ab omnibus censeri et reputari ac per quoscunque judices et commissarios (: sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter interpretandi facultate :) servari, judicari et diffiniri debere, ac quidquid secus per quempiam etiam Apostolica auctoritate scienter vel ignoranter attemptari contigerit, irritum et inane fore, motu simili per presentes decernimus.

Quocirca tibi, ut onus executionis testamenti et ultime voluntatis predecessoris hujusmodi omnino acceptes et executioni demandes, ac dilectis filiis abbati monasterii beate Marie Parcensis, dicte Leodiensis diocesis, et preposito ejusdem beate Marie Trajectensis, ac decano sancti Petri dicti opidi Lovaniensis ecclesia

1) Ontbreekt één woord.

rum, (ut) ipsi vel duo aut unus eorum per se vel alium seu alios tibi ac per te assumendis 1) seu a te substituendis predictis, in promissis efficaci defensionis presidio assistentes, ac ea omnia et singula, ubi et quotiens expedierit fuerintque requisiti, solemniter publicantes, non permittant te seu assumendos vel substituendos predictos super executione testamenti et ultime voluntatis ac contentorum in eis, aut eorum aliquo, per quoscunque quavis auctoritate fungentes directe vel indirecte quomodolibet impediri seu etiam molestari, contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis, pari motu committimus et mandamus tenore et auctoritate predictis. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis contrariis quibuscunque, aut si aliquibus communiter vel divisim ab Apostolica sit sede indultum quod interdici, suspendi et excommunicari non possint per litteras Apostolicas non facientes plenam et expressam [ac] de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionein. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre approbationis, confirmationis, suppletionis, decreti, commissionis et mandati infringere vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Rome apud sanctum Petrum anno Incarnationis Dominice millesimo quingentesimo vigesimo quarto, quartodecimo Kalend. Junii, pontificatus nostri anno primo.

Sic subscriptum: A. de Castillo.

1) In 't H.S. stond: assumendum.

Collationata est presens copia et concordat cum litteris Apostolicis originalibus de verbo ad verbum, teste me Johanne de Amerongen notario.

Uit eene verzameling van afschriften, gegaard door Mr Gijsbert Lap van Waveren; keerzijde van bl. 5. Zie Mullers Catalogus van de Bibliotheek over Utrecht, no 1471.

12.

Willem van Enckevoort kardinaal van Tortosa geeft een begin van uitvoering aan het testament van paus Adriaan door volmachten, aan onderscheidene personen voor dat doel gegeven. 20 Juni 1524.

In nomine Domini. Amen.

Anno a Nativitate ejusdem Domini millesimo quingentesimo vicesimo quarto, indictione duodecima, die vero Lune vicesima mensis Junii, pontificatus Sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Clementis divina providentia pape septimi anno primo, in mei notarii publici testiumque infrascriptorum presentia personaliter constitutus reverendissimus in Christo pater et dominus, dominus Gwilhelmus de Enkenvoert, tituli sanctorum Johannis et Pauli sacrosancte Romane ecclesie presbyter cardinalis Derthusensis, executor et manufidelis ac fideicommissarius testamenti seu ultime voluntatis sacre memorie Adriani divina providentia, dum viveret, pape sexti principalis, citra quorumcunque procuratorum per eum hactenus quomodolibet constitutorum revocatione, omnibus melioribus modo, via, quibus melius, validius et efficacius potuit, constituit et solempniter ordinavit et indubitatos procuratores - - - negotiorumque suorum infrascriptorum gestores et nuncios speciales et generales vigore facultatem pretactarum,

suos veros

[ocr errors]

---

-

et auctoritate, sibi per prefatum felicis recordationis Adrianum papam in dicto suo testamento data et concessa 1), in ipsius testamenti executores seu manufideles et fideicommissarios ac procuratores loco sui substituit et subdeputavit, videlicet reverendos patres ac venerabiles, egregios et circumspectos viros, dominum Hermannum Lochorst, sancti Salvatoris decanum, Johannem Slacheck, beatae Mariae, et Petrum Verbeeck, sancti Petri Trajectensium prepositos ecclesiarum, Johannem de Loemell archidiaconum Famenne in ecclesia Leodiensi 2), Johannem Robys sancti Rumoldi Machliniensis et Nicolaum de Porta beate Chatherine Endoviensis, Cameracensis et Leodiensis respective diocesium decanos, Gerardum Beyer et Henricum Ben, Majoris, Gerardum Suggerode et Johannem de Medemblick, sancti Salvatoris Trajectensis, Petrum van der Male,

1) In 't H.S. stond hier: datarum et concessarum.

2) Over dezen heeft Mr G. Lap van Waveren het volgende voor ons aangeteekend: Joannes Loemelanus cognomento Huberti, Brabantus, e pastore Weldano et Ahelano, quae Brabantiae municipia sunt, Brabantiae consiliarius itemque archidiaconus Famennae in ecclesia Leodiensi, nuncius et commissarius apostolicus surrogatus a Leone X pontifice in locum Adriani VI, tum praepositi ad S. Salvatorem Ultrajecti. Scripsit interpretationem brevium atque indulgentiarum, quas per triennium Pontifex dominiis Caroli archiducis Austriae concesserat. Exstat in 40 excusa. Brock,

in zijne naamlijst van Utrechts Domheeren, vervolg van bl. 23, zegt ons verder van hem: Joannes Huberti de Loemel U. J. licentiatus...., admissus (est) XXII Maji anno [MD] XVII ad prebendam vacantem per mortem (Ulrici) Biel, ex collatione capituli, jure devoluto, quia nemo infra tres menses comparuit ab Apostolica Sede provisus; idem (admissus) ad supplementum vacans per mortem M. Joannis de Edel, XVIII Aprilis XIX. Permutavit (anno) 1529. (Ulrich Biel was overl. 26 Januari 1517). Zie ook Kist en Royaards. Archief, I bl. 228 vv., alsmede Reusens, Promotions de Louvain, bl. 62.

sancti Petri Lovaniensis, Leodiensis diocesis, Martinum Grundick, Adam Wynandi, Anthonium Buser et Anthonium Amerongen, beate Marie predicte, Wilhelmum Lockhorst sancti Petri, Gerardum Coomans sancti Johannis etiam Trajectensium ecclesiarum canonicos, Ambrosium Lamberti vicarium seu capellanum in collegiata ecclesia loci de Beka dicte Leodiensis diocesis et Judocum Hermanni, beneficiatum semiprebendatum nuncupatum in dicta Majori ecclesia Trajectensi - - - ; ita tamen quod non sit melior conditio primitus occupantis nec deterior subsequentis, sed quod unus eorum inceperit, id alter prosequi possit, mediare, terminare pariter et finire, ac 1) ipsius reverendissimi domini Wilhelmi Cardinalis constituentis nomine et pro eo dictum testamentum seu ultimam voluntatum prefati reverende memorie Adriani sexti, per eum, tunc in humanis agentem, die Martis octava mensis Septembris anni a Nativitate Domini milesimi quingentesimi vigesimi tertii conditum, omnesque et singulas ordinationes et dispositiones in eo factas et expressas exequendi et debite executioni demandandi; ac specialiter et expresse domum intra districtum sive immunitatem ecclesie sancti Petri Trajectensis, ab ipso Adriano papa, dum viveret, noviter edificatam, cum lignis et aliis quibuscunque in ea existentibus et attinentiis suis, a venerabilibus dominis decano canonicis et capitulo illius ecclesie ser[vatam] occupatione et detentione, repetendum, recipiendum et recuperandum illudque plus offerenti vendendum ac de pecunia inde proveniente seu recipienda eo modo, quo saluti anime ipsius Adriani pape videbitur expedire, disponendum et

1) In 't H.S. stond: ad.

« AnteriorContinuar »