Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Berneri, Lubertus, z. Bosch, Lub- Bont, Adrianus de, Jez

[blocks in formation]

371,

Walter van den, 66,

74. Boonen, Jacob, Augustijn, 95. Bor, P., 316.

Borch, Aletta Theodora van der, 395.

Borre, Dr. Joost, wijbisschop,
155 vlg.

Bosch, vrouw, 400.
Bosch, Jan, 394.

Bilsen, Norbert van, Dominicaan, Bosch, Lambertus Joannes van

199.

Bistinianus princeps, 139.
Bladen, van, 219.
Blanckenheim, (Blanckenborch),
Frederik van, bisschop 35, 317,
351.

Bles, Christiaan, kanunnik van het Lateraan 83, 109, 110. Blochoven. Allard, 90.

Blok, P. J., 460, 465.

Bocholt, Theodoor van, Minoriet

177.

Bock, z. Brock.

Boekelaar (Buekelaar), Arend, 168.
Boekelen, Derick, 282.

Boeles, P. C. J. A., 467.
Boërius, Arnulfus de, 242.
Boevincks, Gese, 30.

Bois, Thomas du, Capucijn, 211.
Bokum, Joannes Gerardus ten,

412.

den, 412.

Bosch, Lubbert, 325 vlg. Boschker, Joannes Willem, 410, 411, 453.

Bosselaar, Franciscus Joannes, 413.

Bott, Alerda, 93.
Bottemanne, 413.

Bourgondië, David van, bisschop, 159, 160, 165.

Bourgondië, Philips van, bisschop, 464.

Bouter(en). Arnold van, 186, 187, 188, 198, 200.

Bouwmeester, Willem, 88. Braakman, gebroeders, 458. Bracco, Gertrude Adriana, 217. Bramel, Willem Veer tot, 366. Brancadoro 222, 223. Brandenburgh, Theodoor, Dominicaan, 84.

Bolten, (Bouten) Willebrord Fre Brandes, Johannes Willem, 195

[blocks in formation]

Brassens (Brassenf) Maarten, Do- Bruijn, de, J., 407.

minicaan, 198, 205.

Bredanus, Franciscus, Capucijn, S2, S3.

Brederoede, baron van, 49.

Brederode, Gijsbert van, Domproost, 158.

Breidfeldt, Silverius, 315. Brepoels, 432, 434 (M. J.), 435. Breugel, priester, 87.

Breughel, Cornelis, 85, 86, 190. Breugel, Frans van, 170.

Brigman, Cristoforus, 39.

Bruijnen, 411.

Bruijns, W. H., 461.

Buchelius, Arnold, 115.
Buderick, Lutgert van, 230.
Buetzelaer, A., 168.

Buglione, Kardinaal de, 52.
Bu(i)nink, 394, 399, 400.
Buonhome, Hendricus (Fran-
ciscus), 79, 91.

Burch, Adriaan van der, 314. Burchard, bisschop van Utrecht, 318.

Brinckerinck, D. A., I vlg., 225 Buren, Melis van, 234, 321 vig.,

[blocks in formation]

Brinckerinck, Johan, 22 vlg., 260, Busch, 240, 241, 327.

[blocks in formation]

Brouwer, Berent Reinders, 392, Campo, Johannes Batta del,

393.

Brouwer, Reinder, 380.

Bröwer, Balthasar, 299.
Brugel, Cornelis van z. Breughel.
Brugen, Simon van der, 170, 171.
Brugman, Johannes, 28, 230, 233,
239, 243, 261, 322.

Brugmans, Dr. H., 463, 464.
Bruin, Hendrik, 340 vlg.
Bruin, Isac, 169.

So.

Canel, Johannes, 172, 183, 189.
Canisius, Johan Everard, 107.
Canisius, Petrus, 465.
Capucci (Capocchi), kardinaal,
173, 183.

Caravazo, Lodewijk, 60.

Carlo, Leonard van St., Carmeliet, 176.

Bruin, Johannes, Jezuiet, 111, 176, Carvajal, Johan Lodewijk, 83.

192.

Brussel, Cipriaan van, 102.

Bruijn, Johannes z. Bruin.

Carpegna, kardinaal, S1, 96.

Casanate, kardinaal, 89.

Castellana, baron, 176.

Castillo, A. de, 147.

Caterina, gravin van Trist, 89.

Cavel, Johannes, 88.

Colson, J., 406.

Comago, Lodewijk, 61.

Cavellier van Adrichem, J. L. M. Combert, Armand, 195, 196, 199,

[blocks in formation]

Clerx, Joannes Hubertus, 411, 450. Croes, 394.

Clinche, Johan, 283.
Clingo, Dominicaan, 83.

Clocken, Joanna ter, 368.
Coch, di, 194.

Coch z. Cock.

Croix, Johannes de la, 41.
Cronenborg, Jan, 402.

Cruijff, Bartholomeus Joannes
Martinus de, 412.

Cuict, Jan Adriaan, 171, 174, 175,
180, 185, 186.

Cock, Theodoor (Baltasar), 87, Cuict, Carel van, 195.

Cock, Gijsbert de, 85.

[blocks in formation]

Dat(t)aria, la, 44, 73.
Dauberton, 191.
David, 7.

Dax, Filips, Augustijn, 176.
Debant, Comuniatus, 177.
Debant, Thomas, 92.
Debbant, 177.

Debye, Caspar, Premonstratenser
So.

Deel, Johannes, 129, 131, 134, 149.
Dees, F. C., 444.
Definitore, 49.

Deghens, Petrus, 164, 165.
Dekens, Thomas, 357.
Dekers, Michael, Augustijn, SI,
82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 103.

Dellemijn, J. A., 418, 432.
Dellemijn, T. J., 418.
Dellemijn, Th. 423.
Delm, van, 394.

Delm, Bernardus van, 384. Delprat, 243, 246, 321, 323, 324, 331.

Denzer, Michael, 104, 107.

Dibbets, Wilhelmus, 409.

Dibbits, 441.

Donker, Justus, 172, 185. 187, 188.

Donker, Theodoor, 94, 172, 185,

188. Doornenburgh, baron, 179. Doorneweerd, J., 416. Dornich, Wijnand van, 122. Dort, heer van, 379. Dorth, Judith Maria Ignatia van, tot Boslo, 368, 369. Dorth, Theodoor Zeno baron van, tot Bosloo 392, 395, 398. Dorth, G. W. van, tot Medler, 368.

Dorth, Hendrik van, tot Medler, 95, 368.

Dorth, Reinier Engelbert van, tot Medler, 370, 371.

Dorth, Rudolf van, tot Medler, 368, 369, 370, 371. Dorth, Theodoor Zeno van, tot

Medler, 369, 370, 371.

Dorth, Zeno Theodoor Joannes Hermanus van tot't Medler,452. Drakenborch, 132.

Driessen, A., 461.

Driessen, Winand, 384.

Dickeningen, Arnold abt van, 338. Driessens, Myken, 394.

[blocks in formation]

Dionysius van St Bernardo, 183. Duras, Georgius, 355.

Dirk, Domdeken, 126.

Doetinchem tot het Medler, weduwe, (Bern. v. Hon.) 368. Doetinchem tot het Medler, Engelbert, 368.

Duren, Johan Baptist van, 190. Dusseldorp, Frans van, 316, 317. Dussen, van der, 401. Dustervoorde, heer van, 380. Dijck, Derick van, 285.

Ebel, 394.

Eck, van, 72.

E(e)del, d', z. Deel.

Eertbeek, Lamsweerde van, 399. Egbert, 230.

Egmond, Georgius van, bisschop, 314.

Elisabeth, vrouw van Dirk Rover,

283, 284, 285. Elten, van, 380, 393. Elten, Bernard van, 394. Elten, Godfried van, 383, 400. Elten, Hendrik van, Jr., 394. Elten, Hendrika van, 393, 400. Elten, Jan van, 394, 400. Emeritz, Willimbrold d', 192. Eminge, Beatrice Jaquilla van, 73. Eminge, Frans van, 73.

Eyll, Dr. (Wessel) van, 380, 381, 384.

Eyll, Mr. Theodorus van, 369,

375, 376, 379.

Eyll. Wessel van, 360, 361, 362,

367, 376, 377, 381, 382, 383, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 398, 399, 400, 401. Eyll, Mr. W. J. G. van, 451, 452. Eynatten, 168.

Faas, Hendrik, 404.
Feith, Mr. J. A., 462, 463.
Filippus, Jacobus, 60.
Filippus, Dominicaan, 92.
Finobrii, Frans, 176.

Flensburg, Dodt van, 309.

Emo en Menco, 345.

Emonij, 369.

Emonij, mej., 369.

Enckevoort, Willem van, 148, Florens, here (z. Radewijns), 24,

150, 151, 152, 153, 154.

Engelen, Gerhardt, 367.

Florencius de Roorichem z. Radewijns.

25, 225, 226, 234, 240, 241, 242, 321, 322, 323, 325, 326,

[blocks in formation]

Eyll, weduwe van Dr. van, 375. Fulgentius van St. Teresa, 176.

« AnteriorContinuar »