Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Gouda, 389.

Grave, 66, 79.

's Gravenhage, 48, 52, 55, 83, 86, 87, 88, 89, 91, 109, 111, 182,

190, 191, 200, 217, 355, 356, 417, 438, 454, 461. Groenloo, 412.

Groesen, 412.

Groningen, Aakerk, 157, 164, 165. Groningen, 157, 164, 179, 180, 210, 212, 213, 216, 217, 345, 412, 462, 463.

Gronsfort, 409.
Guanyanor, 213.
Gulik, 292, 295.
Gybeletensis, episcopus, 350.

Haarlem, 39, 51, 57, 67, 71, 72, 90, 104, 159, 179, 180, 213, 460, 461.

Haarlem, Zylklooster, 159.
Haastrecht, 60.

Haeckshuis, 281.

Halen, 144.

Halle, 372, 379.

Hamburg, 465.

Hamme, het, 287, 288.

Harderwijk, 409, 410, 411.

Harsewinkel, 317.

Haske, 462.

Hasselt, 412.

Heerswijk, 224.

Heeteren, 409.

Heidelberg, 188, 189.

Heino, 364.

Helmond, 103.

Hem, 179.
Hengeleen, 374.

Hertogenbosch, 's, 3, 41, 42, 43,

44, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 66, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 92, 357, 458.

Hertogenbosch, 's, bisdom, 38

vlg., 169 vlg. Hesinge, 107. Heteren, 319. Heusden, 81. Heydem, 107.

Hierapolis, bisschop van, 38. Hilversum, 413.

Hoenhoff, 287.

Hoeswinckel, z. Harswinckel.
Holland, 39, 40, 52, 346, 347.
Holland, Hof van, 125.
Holland, missie in, 38 vlg., 169 vlg.
Holland, Staten van, 68.
Holland, Staten-Generaal van,
39, 212.

Holland, studenten uit, in colleges te Rome, 38, 74, 84, 170 vlg., 181 vlg., 197 vlg., 203 vlg., 218.

Holland, vicaris apostolicus van, 38 vlg., 169 vlg. Holland, Zuid-, 461.

Hoogland, 413.

Hoorn (Orna, Torna) 93, 183,

189, 191, 194.

Hoorn, St. Maria ten, klooster, 463.

Hostrant, 38, 44.

Huissen, 86, 87, 241, 355, 378,

410, 412, 450. Hulst, 79.

Hunnepe, ter, 287.

Husdam, 103.

Ierland, 191.

Indië, Oost, 38, 71, 76, 175, 411.
Indië, Hollanders in, 38, 39.
Indoornik, 409.
Iringheria, 63.

Italië, Noord, 345.

Jerapolis in Bostra, 156.

Jerapolis in Steenachtig Arabië, 156.

Jerapolis in groot-Phrygië, 156.

(bisschop van, z. Joost Borre.) Jerusalem, 156.

Kamerrijk, So, 144, 149.
Kampen, 62, 162, 460, 465.
Kamphuyzen, erfgoed, 295, 296.
Karmsche maat, 280.
Kerkelijke Staat, 345.
Keulen, 43, 45, 46, 49, 50, 54,
64, 104, 107, 153, 163, 178,
204, 290, 291, 292, 295, 297,
298, 299, 316, 461.
Keulen, keurvorst van, (afge-
zette), 43, 64, 163, 316.
Kleef, 42, 64, 67, 68, 85. (?)
Kolk, de, 364.

Kortrijk, 358, 363, 379.
Koudekerk, 156.

Lakemond, 409.

Langer, 194.

Langeraer, 194.

Laren, 412.

Laudensis, diocesis, 242.

Lede, 372.
Leeuwarden, 213.

Leiden, 48, 55, 56, 57, 66, 78,
89, 95, 97, 98, 132, 156, 159,
163, 182, 217, 340, 355.
Leodium, z. Luik.
Leuven, 43, 49, 122, 123, 126,
127, 142, 146, 150, 179, 189,
200, 203, 205, 206, 213, 221,
303, 304, 305, 308, 310, 312,
313.

Levele, 288, 289.

Lier, 95.

Lier, de, 461.
Lingen, 112.
Livorno, 49.

Loon op Zand, 212.
Lopick, 129.

Ludingakerke, 462.

Luik, 46, 54, 94, 108, 140, 142,

144, 146, 149, 150, 153, 162, 200, 217, 218. Luik, bisschop van, 43. Lupus, St.-Kerk, z. Keulen.

Maasland, 95.
Maastricht, 355.
Madrid, 130, 191.

Malabar, 38, 39, 113, 183, 196, 213, 220.

Mariënborn. z. Mariëndael.
Mariëndael, klooster, 25.
Mariënhof, klooster, 291.
Mariënpoel, St., 159.

Marieveld, abdij, 317.
Marsch, de, bij Zutfen, 425.
Marseille, 76.

Mechelen, 54, 55, 70, 79, 127,

132, 149, 193, 207, 208, 213, 224.

Mecklenburg, 89.

Mecral, So.

Medler, 95, 99.
Meenen, 358.

Megara, bisschop van, 38.
Megen, graafschap, 42, 43.
Meierij van den Bosch, 110.
Mentz, 467.
Middelburg, 66, 70, 71, 108, 214.
303, 308, 462.
Monterij, aartsbisschop van 136,
Montorio, S. Pietro, 113.
Morinensis diocesis, 153.
Mosana, provincie, 217.
Moscovië, 40, 44, 174.

[blocks in formation]

Nieuwdam (Neodam, Neudam), Ravestein, 42, 43.

99, 100, 101, 102.

Nieuwkerk, 107.

Nordhorn, 277.

Nuis, 291, 292, 293, 295.

Nijkerk, 409.

Rencum, 319.

Republiek, de, (der Vereenigde
Nederlanden), 45, 46, 53, 58,
61, 65, 67, 68, 89, 363, 460.
Rhijn, 363.

Nijmegen, 50, 56, 84, 97, 111, Rhijnland, 93, 194.

175, 319, 354, 355.

Obdam, 172.

Olburgen, 409. Oldenburg, 180.

Oldenzaal, 353, 412. Ommelanden, Groninger, 346, 462.

Oostenrijk, huis, 207, 208, 213.
Oosterholt, 410.
Oosterhout, 354.
Oostfriesland, 180.
Oost-Indië z. Indië.

Oostvoorne, 133.

Ootmarsum, 412.
Ossul (?) 62.

Oudenaarden, 363.

ARCHIEF XXVIII.

Ribbers Maetien, 379.

Roderlo, 451.

Roermond, 41, 42, 46, 49, 50, 66,

79, 83, 97, 100, 169, 184, 197, 202, 208, 209, 214, 216, 223. Rolduc, 462.

Rome, 48, 80, 83, 96, 111, 131, 147, 153, 154, 156, 158, 200, 201, 271, 302, 359, 427. Roodhuis, 412.

Roordink, het, 359, 360, 381, 386.

Rotterdam, 38, 39, 95, 97, 115. Roozendaal, 81.

Rusland z. Moscovië.

Rijnberk, 316,

Rijsel, 310.

Rijswijk, 71.

32

[blocks in formation]

Sebastenus, aartsbisschop, III, Utrecht, boekerij der Hooge

113.

Sluis, 95.

Smeddinck, 287.

Sneek, 221, 222, 447.

Someren, 82, 105, 106, 107, 109, 112.
Spanje, 43, 45, 91, 130, 136, 137,

138, 190, 191, 200.
Steeg, de, 230.
Sticht, z. Utrecht.
Straatsburg, 119.
Synada, 156.

Terapolis, bisschop van, 113.
Terborg, 319, 410, 461.
Tergauw, 161, 162.
Texel, 224.

Thorn, abdis van, 109, III.
Tilburg, 455.

Tiel, eiland, 177, 181, 182.
Tongeren, 371.

Tongerloo, abt van, 81, 108, 202, 204.

Tonkin, 38, 175.

Torna, (Hoorn?), 172.

Tortosa, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 138, 140, 148.

Trente, concilie van, 63, 320,
461.
Trier, 196.
Turnhout, 305.
Turijn. 75.
Twenthe, 466.
Tijhues, 287.

Ulft, 411.

Ults, (Hulst?), 95.

school, 123, 239, 241.

Utrecht, Buurkerk, 160, 168. Utrecht, Dom, 126, 132, 133, 134,

135, 144, 149, 150, 151, 154, 158, 167, 168, 347, 349, 350. Utrecht, Dom van Adelbold, 114 vgl.

Utrecht, Hieronymusschool, 463. Utrecht, St. Jacobi, 159.

Utrecht, St. Jan, 123, 124, 125,

126, 150.

Utrecht, kapittelen, 114 vlg. Utrecht, St. Marie, 117, 126, 127, 129, 135, 146, 149, 150, 318. Utrecht, Minderbroederklooster,

303, 307, 310.

Utrecht, officiaal, 125.

Utrecht, Oudmunster, 115, 123,

467.

Utrecht, St. Paulus abdij, 94. Utrecht, St. Pieter, 119, 121, 122,

123, 126, 144, 150, 151. Utrecht, Predikheerenkerk, 163. Utrecht, provincie, 364. Utrecht, St. Salvator, 127, 133, 149, 291, 292, 309. Utrecht, Sticht van, 1, 25, 155, 162, 317.

Vaasen, 281, 289, 399, 409. Valenci, 199.

Veenhuizen, 179.

Veere, 180, 303.

Velp, 410.
Veluwe, 360.

Vianen, 365.

Vieracker, 379, 410.

Vlaanderen, 41, 42, 52, 54, 56, 58, 62, 63, 69, 70, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 92, 93, 95, 96, 101, 102, 105, 109, 110, III, 169, 172, 176, 182, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 197, 199, 200, 204, 222. Vlaanderen, Oost-, 372. Vlaanderen, West-, 358.

Vleuten, 145.

Vlissingen, 62, 70, 108.

Voest, de, bij Gorsel, 457.

Vollenhove, 157.

Westbroek, 159. Westfalen, 31, 316. Westland, 101, 102. Wichmond, 451.

Windesheim, klooster, 25, 36, 37, 226, 242, 275, 276, 277, 278, 290, 322, 335, 338, 339, 466. Winterswijk, 410. Wisch, 319, Wratislavia, 107.

Wijnbergen, 412.

Wijtgaard, 359.

Voorschoten, 61, 179.

Vorden, 179? 359, 360, 451, 452. Ysel, de, 162.

Yperen, bisschop van, 83.

Ysel, de oude, 157.

Voorburg, 61.

Vreden, 288, 290.

Vriezenveen, 412.

Walcheren, 70.

Warmenhuizen, 180.

Warmond, 410.

Warnsveld, 379.

Wassenaar, 61.

Waterford, 66.

Weenen, 43, 98, 107.

Weert, 301, 302, 315, 379.

Wehl, 410, 441, 453.

Welden, 149.

Zalland, 364.

Zeeland, 41, 64, 214, 303.

Zevenaar, oud-, 461.

Zierikzee, 305, 356,

Zutfen, 22, 23, 32, 62, 95, 239, 246,

286, 319, 335, 343, 352, vlg.
465.

Zutfen, graafschap, 368, 370.
Zutfen, kwartier, 377, 378.

Zwolle, 33, 158, 243, 325, 327, 329, 412, 466.

[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »