Geschiedenis der Leidsche hoogeschool,van...1575 tot...1825. 2 deelen [in 3 pt. Wanting the title-leaf of pt.2].

Portada
1829
0 Opiniones
Las opiniones no están verificadas, pero Google revisa que no haya contenido falso y lo quita si lo identifica
 

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 62 - J1et zou moeten geschieden in tegenwoordigheid van de Gedeputeerden der Synode, dewelke altijd getracht hebben , eene stem of gezag in de Universiteit te verkrijgen, alhoewel de Statuten het tegendeel | medebragten, en waartoe hun hierdoor als nu een grondslag gelegd zou worden.

Información bibliográfica