Imágenes de páginas
PDF
EPUB

15 R. C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, Variae lectiones ex historia phi

losophiae antiquae. Lugd. Bat. 1842. 8°.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

16 F. P. J. TOLLENS, Quaestiones Anacharsideae. Lugd. Bat. 1843, 8o.
17 MALCHUS, de viia Pythagorae (Graece). Nunc prim. in luc. ed. a CUNR,

RITTERSHUSIo. Cum eiusdem notis. Altorfii, Cunr. Agricola. 1610.
Pythagoricarum Sententiarum libellus (Graece), collect. C. R. Ibid.

1610, In 1 vol. 8°.
18 J. TERPSTRA, Disput. liter. de Sodalitii Pythagorei origine, conditione

et consilio. Traj. 1824. 8°. 19 W. SIEWERTSZ VAN REESEMA, Parmenidis, Anaxagorae, Protagorae

principia et Platonis de iis judicium. Lugd. Bat. 1840. 8. 20 A. J. VITRINGA. Disquisitio de Protagorae vita et philosophia. Gron.

1852. 8°. 21 D. L. MOUNIER, Disput. philos.-literar. de Diagora Melio. Roterod.

1838. 8o. 22 J. C. HUMMEL, Quaestiones de Prodico Sophista. Lugd. Bat. 1847. 8o. 23 F. C. M, von BAUMHAUER, Disput. (liter, de vi quam Sophistae ha

buerint Athenis ad aetatis suae disciplinam mores ac studia immu

tanda. Traj. 1844, 8o. 24 Joan. Luzac, Oratio de Socrate cive. (Acc.) probatt. et adnotatt. de

Socraie ac de republica Attica, praesertim disquis. de Epistatis ac

Procdris Atheniensium, et de Socrate Epistate. Lugd. Bat. 1796. 4o. 25 J. DE VULLER, Diatribe in Socraticam Teyúynv, praesertim e Xeno

phontis Memorabilibus ductam. Traj. 1832. g. 26 J. C. Badon Gheben, Diatribe in Socratis ironiam. Zutph. 1833. 8°. 27 Dion. VAN DE WIJNPERSSE, Diatribe de Xenocrate Chalcedonio, phi

losopho Academico. Lugd. Bat. 1822. 89. 28 F. G. B. van BEECK VAN RYSEWYK. Dissert, liter. de Crantore Solensi.

Arrh. 1837. 8o. 29 PET. GASSENDI Animadversiones in X librum Diogenis Laertii, qui

est de vita, moribus, placitisque Epicuri. Lugd., Guill. Barbier. 1649.

3.tomi in 1 vol. fol. 30 H. W. SNEL, Quaestiones variae de philosophia Epicuri. Lugd. Bat.

1834. 8o. 31 F. P. J. SIBMACHER ZIJNEN, Spec. hist.-philos. quo Plutarchi de non

nullis Chrysippi placitis judicium examinatur. Traj. 1850. 8o. 32 P. NIEUWLAND, Diss. philos.-crit. de Musonio Rufo, philos. Stoico.

Amstelod. 1783. 40. 33 J. L. MARRES, Dissert. liter. de Favorini Arelatensis vita, studiis,

scriptis, Traj. 1853. go.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

B. GRIEKSCHE SCHRIJVERS

inet hunne Commentatoren.

[ocr errors]

Poesis philosophica. Zie bij de Grieksche Dichters (IIoofdafd.

Taal- en Letterkunde, III. B. a). 1 Sententiae selectae DEMOCRITI, EPICURI et reliquorum philosophorum

et poetarum et rhetorum (Graece). Cum notis ed. L. R. BEYNEN.

Lugd. Bat. 1837. 8°. 2 OCELLUS LUCANUS, De Universi natura (Gr. et Lat.) interpr. Ludov.

NOGAROLA. Ejusdem annotatt. in Ocellum et Epistola de viris illustr. Italis qui Graece scripserunt. Ed. 3a. collat, exempl. melior facta.

(Heidelb.), Hier. Commelinus. 1596. 8°. 3 CEBETIS Thebani Tabula. Aurea carmina PYTHAGORAE (Graece). Paris.

Mart. Juvencus. 15 57. Idem opus, Latine conv. per THEOD. ADAM, SUALLEMBENGUM. Ibid. 1550, ARISTOTELIS Oeconomicon (Graece). Lovan., B. Gravius. 1552. ATHENAGORAE Atheniensis De resurrectione mortuorum (Graece). Lugd. Bat., Fr. Raphelengius.

1588. In 1 vol. 8°. 4 XENOPHONTIS Omnia, quae exstant, opera (Graece et Latine), Joa.

LEWENKLAIO (LEUNCLAVIO) interprete. Add. interpretis adnotationibus et indice. Ed. 2a. Basil., Thom. Guarinus. 1572. fol. Dezelfde uitgave als de eerste bij denzelfden uitgever (1569) met ver

nieuwden tiel. Zie: Ebert, No. 24071. 5

Quae extant opera, Graece multo quam ante castigatius edita, adjecia etiam ad marg. scripturae discrepantia, Latine tertia nunc cura elucubrata, et nova adpend. illustr. opera JOAN. LEUNCLAVII. Access. A EMILII PORTI, Fr, Porti Gr. fil., Notae, et Indices. Lutet.

Paris. Typis regiis (Ant. Stephani). 1625. fol. 6 N. J. B. KAPPeYNE VAN DE COPPELLO, Observatt, in Xenophontis

dialogum Hieronem. Lugd. Bat. 1841. 8o. 7 PLATONIS Omnia Opera, cum commentariis Procli in Timaeum et

Politica, thesauro veteris philosophiae maximo, Adj. est sentent. et
verborum Index. (Omnia Graece, ed. curà Jo. OPORINI et Sym.
GRYNAEI). Basil., Joan. Valderus, 1534. fol.
Onafgesneden exemplaar. Met geschreven varianten op den tekst en andere

kantteekeningen. 8

Opera quae extant omnia (Graece et Latine), ex nova JOAN. SEREANI interpretatione, perpetuis ejusdem notis illustrata. Ejusdem annotat. in quosdam suae illius interpretat, locos. HENR. STEPHANI de quorundam locorum interpretatione judicium et multorum con

textus Graeci emendatio. (Paris.), Henr. Stephanus. 1578. 3 vol. fol, 9

Opera omnia quae exstant (Graece et Latine), Marsilio Ficino interprete. Graecus contextus cum emendatior. exemplar. collatus est; Latina interpretatio a quam plur. mendis repurgata. Argumentis perpetuis et commentar. quibusdam Mars. Ficini illustrati. Vita Platonis a DIOGENE LAERTIO, item Timaei Locri opusculum aliaque plurima huic edit. accesserunt. Lugd., Guill. Laemarius. 1590. fol.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

10 PLATONIS Opera omnia (Graece). Resensuit et commentariis instruxit

GODOFR. STALLBAUM. Gothae et Erford. 1846 (1827)—42. 9 vol.
18 ptes. 8°.
I. 1. Apologia Socratis. Crito. 2. Protagoras. 3. Symposium. II. 1. Phaedo.

2. Gorgias. III. 1, 2. Politia. IV. 1, Phaedrus. 2. Menexenus. Lysis.
Hippias major et minor. Io. V. 1. Laches. Charmides. Alcibiades.
2. Cratylus. VI. 1. Euthydemus. 2. Meno. Euthyphro. Theages. Erastae.
Hipparchus. VII. Timaeus. Critias. VIII. 1. Theaetetus. 2. Sophista.

IX. 1. Politicus. Minos. 2. Philebus.
11 Opera, Latine, interprete MARSILIO Ficino cum ejus argumentis

et commentar., et DIOGENIS LAERTII vita Platonis. Venetiis, Ber-
nardinus de Choris de Cremona et Simon de Luero, impensis An-
dreae Toresani de Asula, 13 Aug. 1491. fol.
Met geschreven aanteekeningen. - Bibliographisch beschreven bij Hain,

Reperiorium, No. 13063.
12 Phaedon (Graece), explan. et emend. prolegomenis et annotatione

Dan. WYTTENBACHII. Lugd. Bat. 1810. go. 13 D. Burger Jr., Dissert, liter, de Theaeteto, Platonis dialogo. Lugd.

Bat. 1843. 80. 14 D. H. HOENEBEEK HISSINK, Animadvers. criticae in Platonis aliquot

dialogos. Dav. 1845. 8°. 15 J. TIDEMAN, Dissert. de Deo Platonis, sive diatr. in Platonis philo

sophiae locum qui est de Deo divinaque natura. Rotterod. 1845. 8o. 16 ARISTOTELIS Opera omnia quae extant, Graece et Latine. Veterum ac

recentiorum interpretum, ut ADR. TURNEBI, Is. CASAUBONI, JUL. Pacni studio emendatissima. Cum KYRIACI STROZAE patritii Florentini libris II Graecolat. de Republica, in supplementum Politicorum Aristotelis. Sed noviss. huic edit. accessit in omnes Aristotelis libros commentarius, sive Synopsis analyt. doctrinae peripateticae, auth. GUILL. DU VAL. (Acc.) Indices III. Lutet. Paris, Typis Regiis. 1619.

2 vol. fol.
17 [ARISTOTELIS et THEOPHRASTI Opera quaedam, Graece). THEOPHRASTI

de historia plantarum ll. X. - Ejusdem de causis plantarum II. VI. -
ARISTOTELIS problematum sectiones XXXVIII. - ALEXANDRI Aphro-
disiensis problematum ll. II. - ARISTOTELIS mechanicorum liber
unus. - Ejusdem metaphysicorum 11. XIV. THEOPHRASTI me-
taphysicorum liber unus. (Ed. curâ ALDI MANUTII). Venet., Aldus
Manutius. 1497. fol.
Vierde deel der eerste uitgave van Aristoteles en een der oudste druk-

ken van Aldus. Zie de bibliographische beschrijving bij Hain, Reper

torium, No. 1657. 18 ALEXANDRI APHRODISIENSIS, In Topica Aristotelis commentarii (Graece).

Venet., Aldus et Andreas (Asulanus) socer. 1513. fol. 19

In Sophisticos Aristotelis elenchos, commentaria (Graece). Ibid. 1520. fol. 20

In priora Analytica Aristotelis, commentaria (Graece). (Ibid.) 1520. fol.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

21 THEMISTII Omnia Opera, h. e. Paraphrases et orationes. ALEXANDRI

APHRODISIENSIS libri II de anima, et de fato unus (Graece, ed.
VICT. TRINCAVELLO). Venet., Aldus Manutius et Andr. Asulanus.

1534. fol.
22 AMMONJI HERMEI Commentaria in librum (Aristotelis) peri Hermenias.

MARGENTINI Archiep. Mitylen, in eundem enarratio (Graece). Venet.,

Aldus. 1503. fol. 23 ARISTOTELIS de animalium generatione il. V cum (JOANNIS GRAMMA

TICI) PHILOPONI commentariis (Graece). Venet., Joan. Antonius et

fratres de Sabio, 1526. fol. 24 JOANNIS GRAMMATICI (PHILOPONI), In posteriora Resolutoria Aristotelis,

commentarium. Incerti Authoris in eadem. EUSTRATII in eadem.

(Graece). Venet., Aldus Manutius et Andr. Asulanus. 1534. fol. 25

In libros (Aristotelis) de generatione et interitu. ALEXANDER APHRODISIENSIS in Meteorologica. Idem de Mixtione (Graece).

Venet., Aldus et Andr. Asulanus. 1527. fol. 26

In primos IV Aristotelis de naturali auscultatione libros comentaria (Graece). Venet., in aed. Barth. Zanetti aere et dilig.

J. F. Trincaveli. 1535. fol. 27

Comentaria in libros de anima Aristotelis, (Graece). Ibidem 1535. fol. 28

Comentaria in priora Analytica Aristotelis. MAGENTINI Comentaria in eadem. Libellus de Syllogismis. (Graece). Ibidem

1536. fol. 29

Contra Proclum de Mundi aeternitate (Graece). Ibidem. 1535. fol. 30 SIMPLICII Commentarii in VIII Aristotelis Physicae Auscultationis

libros, cum ipso Aristotelis textu (Graece). Venet., Aldus et Andr.

Asulanus socer. 1526. fol. 31 Commentarii in IV Aristotelis libros de Coelo, cum textu ejusdem

(Graece). Ibidem 1526. fol. 32 Commentaria in III libros Aristotelis de Anima. ALEXANDRI

APHRODISEI Comment. in libr. de sensu et sensibili. MICHAELIS Ephesii annotationes in libr. de memoria et reminiscentia. De somno et vigilia, de somniis. De divinatione per somnium. De motu animalium. De longitudine et brevitate vitae. De juventute et senectute et vita ac morte. De respiratione. De gressu animalium, (Graece).

Ibidem 1527, fol. 33 -- In Aristotelis Categorias sive Praedicamenta Commentaria (Graece)

et ad sing. Categ. latina scholia, sive mavis, summa capita et quaestiones, JuSTI VELsii industria elaborata. Basil., Mich. Isen

grinus. 1551. fol.
34 OLYMPIODORI In Meteora Aristotelis commentarii. JOANNIS GRAMMAT.

PHILOPONI Scholia in primum Meteorum Aristotelis. (Graece).
Venet, ap. Aldi filios exp. red. de Turrisanis. 1551. fol.

[ocr errors]

35 EUSTRATII et aliorum insignium Peripateticorum commentaria in 11. X

Aristotelis de Moribus ad Nicomachum, una cum textu suis in locis adjecto (Gracce). Venet., Haeredes Aldii Manutii et Andr. Asulani

soccri. 1536. fol. 36 Anonymi in Aristotelis Rhetoricam commentarius (Graece). Nunc

prim. in luc. ed. Paris., Conr. Neobarius. 1539. fol.

Met handtekening van Janus Rutgersius.
37 JOA. BAPT. CAMOTII Commentariorum in primum Metaphysices Theo-

phrasti 11. III (Graece). Venet., Feder. Turrisanus (cum Aldi insigni).
1551. fol.
De 20 voorgaande werken vormen eene bijna volledige verzameling der

Grieksche commentatoren op Aristoteles.
38 LAMBERTI DE MONTE, Notata circa III libros de Anima Aristotelis,

juxta doctrinam Thomae de Aquino. Sine loco 1486. JOHANNIS
VERsoris Questiones super metaphysicam Aristotelis. Coloniae. Sine
anno. LAMBERTI De Monte Copulata circa VII libros physicorum
Aristotelis, juxta doctrinam Thomae de Aquino. Sine anno et loco.
In 1 vol. fol.
Met dit inschrift: - Liber parochialis ecclesiae beatae Mariae viginis Oppidi

Aemstelredamensis. Ex ... donatione providi ac discreti Petri Colijn artium
liberalium magistri, Scabini et Consvlis praefati Oppidi, Oremus deum pro
eodem." Deze drie werken zijn met dczelfde leiter gedrukt en dus
blijkens het onderschrift van het tweede te Keulen (bij Ulrich Zell?)
Alleen het tweede is beschreven door Hain (Repertorium, No. 16050).
Het eerste heeft tot onderschrift: Expliciunt fericiter anno dni M. cccc.
Ixxxvi. De tabula gaat vooraf. Het derde heeft eene tabula achteraan,
waarvóór het onderschrift, eindigende: hic feliciter finem habent.
Beiden hebben signatuur (no. 1: ai-mij; no. 3 : ai-u5), maar missen

paginatuur.
39 (GERARDUS HARDERWICCENSIS), Commentaria in IV libros Novae Lo.

gicae secundum processum bursarum Laurentianae et Kuickensis
Coloniensis. Colon, Udalr. Zell. 1494. fol.
Beschreven bij Hain, Repertorium, No. 8357. De houtsnede op den titel

heeft hier geen gedrukt onderschrift, maar het volgende geschrevene :
» Liber parochialis ecclesiae beatae Mariae virginis oppidi Aemstelredamensis.
Ex legato Ouigheri filii Johannis Lamberti quondam Coloniae studentis

Orate pro eo."
40 PAULI BENII Eugubini In Aristotelis libros Rhetoricorum commentarii.

Acc. Platonis Rhetorica, ex ejus Monumentis excerpta. Venet., Jo.

Guerilius. 1524–25 (1624–25). 2 vol. fol. 41

In Aristotelis Poeticam Commentarii. Acc. Platonis Poetica, ex ejus Dialogis collecta. Ibid. 1624, fol. 42 Pet. VICTORII Commentarii in III libros Aristotelis de Arte dicendi,

nunc pr. in Germania editi. Basil. Joan. Oporinus. 1549. -- FRANC. ROBORTELLI In librum Aristotelis de arte Poetica explicationes. (Acc. Ejusdem paraphrasis in librum Horatii, de arte poetica ad Pisones etc.) Basil, Joa. Hervagius Jr. 1553. MART. BORRHAI Commentaria in III Aristotelis de Arte dicendi libros. Basil, Joa. Oporinus. 1551. In 1 vol. fol.

[ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinuar »