Imágenes de páginas
PDF
EPUB

tiam, quam hic inserimus, devote in anno primo post jubilæum compleverint, aut saltem in illo anno inceperint et continuaverint, omnium suorum peccaminum plenissimam remissionem misericorditer impartimur. Poenitentia vero quam quisque pro assecutione hujusmodi plenissimæ remissionis cum omni charitate et devotione facere debet, hæc est : ut scilicet omnis persona utriusque sexus fidelis per septem ferias secundas, et septem ferias quartas a carnibus, et septem ferias sextas a lactiniis abstineat: et illis sextis feriis jejunet. Et per eos 21 dies omni mane cathedralem aut matricem suam ecclesiam adeat; ecclesiam ter circumeat, et pro fidelibus defunctis decem Pater noster et totidem Ave Maria, in ecclesia vero triginta, et totidem Ave Maria dicat, decem pro felici statu ecclesiæ catholicæ, ac nostro atque omnium ecclesiasticorum statu, decem pro felici statu regis Romanorum, domino loci, et pace patriæ; decem pro peccatis propriis. Ac missam audiat, si reperiatur, qui legat. De sero vero etiam ecclesiam frequentet, semel circumeundo eandem, et quinque Pater noster et totidem Ave Maria pro defunctis dicat. In ecclesia vero quindecim, et totidem Ave Maria, quinque pro felici statu ecclesiæ catholicæ ac nostro atque omnium ecclesiasticorum; quinque pro felici statu Romanorum regis, domino loci, et pace patriæ; quinque pro propriis peccatis.

Hanc pœnitentiam etiam sacerdotes seculares faciant, et totidem, videlicet viginti unam missas legere teneantur : septem pro pace, septem pro peccatis et septem pro defunctis.

Religiosi similiter in suis monasteriis agant: qui, nisi votum professionis observent, se indulgentiæ esse capaces non credant.

Verum, si dies abstinentiæ sic ceciderint, quod secundum institutionem ecclesiæ foret alias abstinendum vel jejunandum; tunc illo die ab aliquo ferculo aut potu alias concesso abstineant, ut a lacticiniis, si conceduntur: si non conceduntur lacticinia, tunc a piscibus vel vino abstineant; ut aliquid plus solito fiat.

Ultra hanc pœnitentiam volumus, quod quisque ex omni

bus ad reparationem ecclesiarum et piorum operum suffragium, mediam partem illius summæ pecuniarum contribuat, quam ipse eundo et redeundo verisimiliter exposuisset, si in propria persona ad limina ss. apostolorum pro gratia tantæ remissionis assequenda accessisset, taxam illius cujuslibet conscientiæ relinquentes.

Quod si qui fuerint, qui propter justam et rationabilem causam nec ad ecclesiam accedere, nec abstinere possent, aut propter paupertatem contribuere; illos arbitrio discreti confessoris subjicimus, ut quando in his casibus id fecerint quod confessarius judicaverit, se sciant indulgentias assecutos.

Hujus autem sic contribuendæ pecuniæ medietatem pro reparatione ecclesiarum urbis, nobis assignandum reservamus reliquam vero medietatem in reparationem ecclesiarum præsertim ... (S. Rumoldi in Mechlinia) et aliorum priorum locorum suffragium, distribuendam committimus.

...

Volumus autem intelligentes et honestos confessarios per ... (episcopum Cameracensem) vel ejus commissarium eligi, qui absque munerum receptione facultatem habeant, omnes in omnibus casibus, etiam apostolicæ sedi reservatis, semel bene in forma ecclesiæ absolvendi.

Datum Romæ apud S. Petrum, anno incarnationis dominicæ MCCCC quinquagesimo, sexto id. Decembris, pontificatus nostri anno quarto.

Archief van het Aartsbisdom te Meche

len, HS. van kanunnik J. F. FOPPENS, Mechlinia Christo nascens et crescens, deel I, fol. 130-135. - Foppens teekent er bij aan : « Quæ (bulla), mutato solum verborum ac circumstantium tenore, conformis est illi, quam papa ad cives Augustanos atque Ulmenses destinavit pari motivo ad restaurandos eorum respective ecclesias. Hanc refert Eusebius Amort, canonicus regularis Pollingensis in Germania, in opere suo de Jubilæo et Indulgentiis, fol. 89. »

1451, Februari 1, Rome.

Bul van paus Nicolaas V, waarbij hij den pauselijken aflaat vergunt aan den hertog van Bourgondië en aan al zijne onderzaten, die de zeven kerken van Mechelen zullen bezoeken.

Nicolaus &c. ad futuram rei memoriam.

Pastoris eterni, qui pro salute gregis dominici se in precium immolare non abnuit, vices quamvis immeriti gerentes in terris circa gregem nobis commissum, quam indefessa sollicitudine cupimus in loco pascue collocari, extendentes paterne consideracionis intuitum eo celerius singulorum fidelium occurrimus dispendiis eosque apostolicis prosequimur favoribus, quos veluti nostros et Romane Ecclesie peculiares filios in visceribus gerimus caritatis. Dudum siquidem felicis recordationis Clementis vj et Gregorii xj predecessorum nostrorum Romanorum Pontificum vestigiis inherentes diversas super indulgentiis Anni Jubilei a Christi fidelibus vere penitentibus et confessis consequendis per eos concessas literas annovamus, approbamus, confirmamus et eciam indicimus, statuimus, decernimus et ordinavimus, quod omnes Christifideles, qui vere penitentes et confessi in anno Nativitatis Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo proxime preterito certis expressis diebus beatorum Petri et Pauli apostolorum basilicas ac Lateranensem et beate Marie Maioris de Urbe ecclesias visitarent, omnium peccatorum suorum plenissimam remissionem consequerentur, prout in nostris inde confectis. literis, quarum tenores de verbo ad verbum presentibus haberi volumus pro insertis, plenius continetur.

Cum ita, sicut ex dilecti filii nobilis viri Philippi ducis Burgundie insinuatione percepimus, tam ipse dux tam etiam

plures alii nedum ex eius familia quinymo eciam ex incolis et habitatoribus utriusque sexus suorum ac eciam aliorum, que possidet seu que sua protectione consistunt dominiorum, qui Anno Jubilei proxime elapso basilicas et ecclesias Urbis predictas, pro consequendis indulgenciis et remissionibus ab eisdem predecessoribus concessis et per nos novatis huiusmodi, libenter visitassent, si senio, debilitate corporis, inopia, impotencia, divinorum humanorumve obsequiorum vel aliorum negociorum occupatione detenti non fuissent, aut guerrarum turbines, viarum discrimina, longam itineris distanciam, aeris intemperiem aliosque sinistros eventus non formidassent, summopere cupiant et desiderent indulgenciarum Anni Jubilei huiusmodi fore participes, Nos, qui cunctorum Christifidelium animarum salutem intensis desideriis affectamus et qui prefato Duci ex graciis, obsequiis per eum nobis et Romane Ecclesie laudabiliter impensis non indigne afficimur, cupientes prefatum Ducem ac eius contemplacione suam familiam necnon incolas et habitatores dominiorum huiusmodi, quorum meritorum fidei sinceritas multiplicibus laude dignis effectibus enitescit, favoribus prosequi graciosis volumus et eidem Duci ac sue familie necnon incolis et habitatoribus predictis ac aliis infrascriptis et annotatis Christifidelibus et cuilibet ipsorum eciam apostolica auctoritate tenore presentium concedimus pariter et indulgemus, quod confessor, quem ex venerabili fratre nostro Simone, episcopo Salubriensi, aut dilectis filiis Johanne Operatore, ordinis fratrum predicatorum professore, Johanne Hulhout alias de Machlinia, Johanne Tinctoris, Johanne Ruysche et Henrico de Campo, presbiteris, in theologia magistris, vel aliis ab eis seu eorum aliquo pro tempore deputatis cuilibet ex Duce et ex familia necnon ex incolis et habitatoribus prefatis seu eciam ex omnibus illis, qui a nono kal. Maii usque ad decem... kal. Septembris mensium proxime futurorum in eiusdem Ducis dominiis se repperint

vel ex quavis causa ad ipsa dominia interim declinaverint Christifidelibus ecclesiasticis secularibus, regularibus vel laicis eciam utriusque sexus cuiuscunque gradus, ordinis vel condicionis fuerint, eciam si archiepiscopali, episcopali, ducali vel alia quavis ecclesiastica aut mundana dignitate prefulgeant, duxerint eligendum, eidem Duci et cuicunque ex eius familia ac ipsis incolis et habitatoribus seu reperientibus et declinantibus huiusmodi vere penitentibus et confessis ac eorum cuilibet post iniunctam per eumdem confessorem eis pro commissis criminibus, peccatis, delictis et excessibus, eciam in casibus nobis et Sedi Apostolice specialiter reservatis, salutarem penitenciam, super quo dictis confessoribus et eorum cuilibet auctoritate apostolica predicta et ex certa scientia tenore presentium facultatem plenariam elargimur, concedere valeat, quod ipsis et eorum cuilibet sic vere penitentes et confessi, qui collegiatam sancti Rumoldi et parochialem beate Marie ultra Diliam ac eiusdem beate Marie de Hanswica, necnon Sancti Spiritus de Necleuspode ad ecclesiam sanctorum Petri et Pauli sanctorumque Johannis Baptiste et Evangeliste necnon sancte Katharine opidi Machliniensis Cameracensis diocesis ecclesias, videlicet si opidani dicti opidi per quindecim, si vero alii forenses fuerint, per octo continuos vel interpollatos dies semel saltem in die devote visitaverint, dummodo tamen in eodem opido vel eius districtu et territorio eisdem durantibus diebus pernoctaverint et illas oblationes, quas in basilicis et ecclesiis Urbis huiusmodi, si illas personaliter visitassent, obtulissent, ibidem realiter obtulerint, plenissimam omnium peccatorum suorum remissionem ac eiusdem Anni Jubilei plenam indulgentiam perinde consequantur et habeant acsi eodem Anno Jubilei ad prefatam Urbem personaliter accessissent [ccclxj'] basilicasque ac Lateransem et beate Marie Maioris ecclesias prefatis dictis quindecim diebus personaliter visitassent et oblationes ipsas ibidem obtulissent; ita tamen quod

« AnteriorContinuar »