Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Item op denselven dach ten Torre van
Bebiana (1)..

Item des avonts te Roncilion (2)

[ocr errors]

Item op den xiiijden dach te Monteflaschon (8) Item op denselven dach te Hanghendewatere (4).

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

xv Bol.

xxxii Bol.

xvii Bol.

xxxiiii Bol.

iiii Bol.

xv Bol.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

xxx Bol.

Item op den xviden dach van Februari te

Seyne (5). .

xx Bol.

Item om salve ende de peerde te beslane

[ocr errors]

Item op denselven dach te Sambuco (6)
Item op den xvii dach van Februari te
Floren (7)

Item om salve.

[ocr errors]
[ocr errors]

Item op denselven dach te Vayle (8) .
Item op den xviii dach van Februari te
Scarparia (9) om te beslane de peerde met
ijsnagele.

Item op denselven dach te Florenzole (10)
Item op
denselven dach om een collacie.

Item des avonts te Luyano (11).

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

(1) Torre de Bebiana.

(2) Ronciglione.

(3) Montefiascone.

(4) Aquapendente.

(5) Siena.

(6) Onbekend.

(7) Firenze.

(8) Vaglia.

(9) Scarperia.

(10) Firenzuola.

(11) Lojano.

Item op den xixde ende xxsten dach van
Februari te Belognen (1) te costen

Item om de peerden te beslaen.
Item om salve, keerse en specie.

[ocr errors]

Item om te verliese van Cristoffel peerde
Item dat ic toegaf van minen peerde.
Item om coste van liifcopen en anders van

[merged small][ocr errors]

Item op denselven xxsten dach te Bonport (2).

[merged small][ocr errors]

Item des avents te Marendela (3)

Item op den xxisten dach te Ostia (4) om

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

lxxxiii Bol.

iii Bol.

x Bol.

ii ducat.

[ocr errors]

vi ducat.

xvi Bol.

xviii Bol.

vii Bol.

xxii Bol.

x Bol.

ij Bol.

xx Bol.

Somma x xxxii z. en ducat. viiii., valent ad. rat. de Bol. xlvij p. ducat. in Somma xviii ducat. en eenen Rheynschen gulden.

Item voort op den xxi dach van Februari

des avonts te Ysera de la Scala (5) Item op den xxii dach te Verona (6) Item om de bulleta.

[ocr errors]
[ocr errors]

Item op denselven dach te Burghetto (7).
Item op den xxiii dach te Rouereto (8)
Item op denselven dach te Trent (9)

(1) Bologna.

(2) Castelfranco.

(3) Mirandola.

(4) Ostiglia.

(3) Isola dela Scala.

(®) Verona.

(7) Borghetto.

(8) Rovereto.

(9) Triente.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Item op den xxvijen dach van Februari te
Milze.

viii 1/2 gd.

vaerene (2) ..

Item op denselven dach te Nazaret bede

Item op den xxviii dach van Februari te
Bakebach (3)

[ocr errors]

Item op denselven dach te Nesselbanc (4)
Item op den iersten dach van Meerte te
Kempte (5) om een halster.

[merged small][ocr errors]

Somma van den costen tot Kempte, x gd. Rh. xii gd. Beems.

Item daer liet ic Meest. Janne Mettenbaerde

en gaf hem in ghelde.

Item op denselven dach te Memminghen (6).
Item om keersen.

Item op den isten dach van Meerte op een

[merged small][ocr errors][merged small]

ix guld. Rheynsch.

x gld.

ii gld.

iiiii gld.

viii gld.

xvii gd.

x gd.

[ocr errors]

xvii gd.

iii gl.

viii gl.

(1) Ried.
(2) Nasseville.

(3) Biehlbach.

(4) Nesselwang.

(5) Kempten.

(6) Memmingen.

(7) Ulm.

(8) Dornstadt.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Item om mine sadel te vermakene.

Item op den iiijsten dach van Meerte op een
molen, daer ic was in twaeter gevallen
Item om gheleyde van den heere van
Wurtenberch

[ocr errors]

Item om costen voor den leytsman

Item op denselven dach te Lensinghen (3)
Item om minen sadel .

Item op den ysten dach van Meerte te
Bruzel (4)

Item op den vsten dach om te scepene over

[merged small][ocr errors]

v gld.

x gld.

iii gld.

ii gld.

[ocr errors]

v gld.

xxi gld.

iii gld.

[ocr errors]

viii gld.

i gld.

v 1/2 guld.

ii gld.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Somma iiic xxxvii 1/2 gd. van Beemen en ix gul., val. ad rat. de g. xxvii p. singulo ducato ad ducat. xii; ix guld. Reynsch en iii 1/2 gld.

Item, des sondaghes vii in Meert, so ghinch

ic int scep ende gaf van huere

[ocr errors]

ii guld. Rheynsch.

(1 Giengen.

(2) Esslingen.

(3) Lienzingen.

(*) Bruchsal.

(5) Speyer. (C) Worms. (7) Mainz.

iii witte penninghen.

iiii penninghen.

Item ende verteerde om confet.
Item op denselven dach om spise
Item des avonts te Covelens (1).

Item op den viijsten dach van Meerte om

broot . .

Item des avonts te Colene (2).

Item om hantscoen.

Item op den ixsten dach te Gulke (3)

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

xiii penninghen.

ii d.

xiiii d.

ii d.

viii d.

i d.

Item op denselven dach te Aken (4)

Somma xliiii 1/2 witte penninghen ende iii guld. val. iiii guld.

Rheynsch en xx d. en eenen halven.

Item op den ix dach van Meert te

Gat in het hs.

Item ghegeven den man, die den brief

brachte, dat ic comen soude .

[ocr errors]

Somma xli stuvers, valent j crone en xvii stuvers.
Somma van alden costen loopen vic Lx duc.
Item noch xvi guld. Reynsch.

Item noch Lxxxiii cronen.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

xiiii stuvers.

viii stuvers.

x stuvers.

Lx cronen.

vic ducaten.

Ix ducaten.

xx ducaten.

[ocr errors]

(1) Coblenz. (2) Keulen. (3) Jülich.

(*) Aken.

« AnteriorContinuar »