Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

Item op denselven dach ten Torre van

Bebiana (1). . .

Item des avonts te Roncilion (2)

Item op den xiiijden dach te Monteflaschon (8)
Item op denselven dach te Hanghende-

watere (4)

Item om aloe en keerse

Item des maendachs xv in Februari in eene

beghude.

Item des avonts te Boncovent

[ocr errors]
[ocr errors]

Item op den xviden dach van Februari te

Seyne (5).

Item om salve ende de peerde te beslane
Item op denselven dach te Sambuco (6)
Item op den xvii dach van Februari te

Floren (7)
Item om salve.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

(1) Torre de Bebiana.

(2) Ronciglione.

(3) Montefiascone.

() Aquapendente. (5) Siena.

(6) Onbekend.

(7) Firenze.

(8) Vaglia.

(9) Scarperia.

(10) Firenzuola.

(11) Lojano.

[ocr errors]
[ocr errors]

Item op denselven dach te Vayle (8).
Item op den xviii dach van Februari te
Scarparia (9) om te beslane de peerde met
ijsnagele.

Item op denselven dach te Florenzole (10)
Item op denselven dach om een collacie.
Item des avonts te Luyano (11) .

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

xv Bol. xxxii Bol.

xvii Bol.

xxxiiii Bol. iiii Bol.

xv Bol.

xxx Bol.

xx Bol. x Bol. xxxii Bol.

xx Bol. iii Bol. xxxii Bol.

iii Bol.

xx Bol.

ii Bol. xxxi Bol.

Item op den xixde ende xxsten dach van

Februari te Belognen (1) te costen

Item om de peerden te beslaen.
Item om salve, keerse en specie.

Item om te verliese van Cristoffel peerde
Item dat ic toegaf van minen peerde.
Item om coste van liifcopen en anders van

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

(1) Bologna.

(2) Castelfranco.

(3) Mirandola.

(4) Ostiglia.

(*) Isola dela Scala.

(6) Verona.

(7) Borghetto.

(8) Rovereto.

(9) Triente.

[ocr errors]

mine peerden.

Item op denselven xxsten dach te Bonport (2).
Item om overscepen

[ocr errors]
[ocr errors]

Item des avents te Marendela (3)

Item op den xxisten dach te Ostia (4) om

[ocr errors]

Item voort op den xxi dach van Februari

des avonts te Ysera de la Scala (5) Item op den xxii dach te Verona (6) Item om de bulleta.

[ocr errors]

overscepen.

Item om de bulleta.

Item te costen.

Item daer verlos ic mijn sweert.

Somma x xxxii z. en ducat. viiii., valent ad. rat. de Bol. xlvij p. ducat. in Somma xviii ducat. en eenen Rheynschen gulden.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

lxxxiii Bol. iii Bol. x Bol.

ii ducat.

vi ducat.

[ocr errors]

xvi Bol. xviii Bol.

vii Bol. xxii Bol.

x Bol.

ij Bol. xx Bol.

xviii gd. bol. xini gd. iiii gd.

xviii gd.

x gd.

xv gd.

Item om de peerden te beslane.

Item op den xviiii dach
Item op denselven dach
Item op den xxven

Item op denselven dach te Slurens

Item op den xxvi dach te Nanders op
Sinter Claes bergh

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Item op denselven dach te Reet (1)

Item op den xxviien dach van Februari te
Milze.

Item op denselven dach te Nazaret bedevaerene (2).

Item op den xxviii dach van Februari te

Bakebach (3)

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Item op denselven dach te Nesselbanc (4)

Item op den ersten dach van Meerte te
Kempte (5) om een halster.

iii gl.

viii gl.

Item om onse costen
Somma van den costen tot Kempte, x gd. Rh. xii gd. Beems.

[ocr errors]

Item daer liet ic Meest. Janne Mettenbaerde

en gaf hem in ghelde

Item op denselven dach te Memmingen (6).
Item om keersen.

[ocr errors]
[ocr errors]

Item op den isten dach van Meerte op een beghude bi Ulmen (7)

iii gd.

[ocr errors]

xviii gd.

xi gd.

xviii gd.

viii 1/2 gd.

xvii gd.

x gd.

xvii gd.

ix guld. Rheynsch.

x gld. ii gld.

iiiii gld.

(1) Ried.

(2) Nasseville.

(3) Biehlbach.

(4) Nesselwang.

(5) Kempten.

(6) Memmingen.

(7) Ulm.

(8) Dornstadt.

Item op denselven dach te Dorenstat (8) .

viii gld.

Item op den ii dach van

Ghenghe (1).

. Item op denselven dach te Essinghen (2)

Item om salve.

Item om mine sadel te vermakene.

Item op den iiijsten dach van Meerte op een
molen, daer ic was in twaeter gevallen
Item om gheleyde van den heere van
Wurtenberch

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Item om costen voor den leytsman

Item op denselven dach te Lensinghen (3)
Item om minen sadel.

Item op den ysten dach van Meerte te

[ocr errors]

Bruzel (4)
Item op den vsten dach om te scepene over

den Riin..

[ocr errors]
[ocr errors]

Item op denselven dach te Spiere (5)

Item om twee scoen

Item op den vide dach van Meerte te

Worms (6)

Item op denselven dach te Mens (7)

[ocr errors]

Meerte te

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

v gld. x gld.

iii gld.

ii gld.

v gld.

xxi gld. iii gld.

viii gld.

i gld.

v 1/2 guld.

ii gld. x gld.

iii gld.

vi gld.

x gld.

(1 Giengen.

(2) Esslingen.
(3) Lienzingen.

(*) Bruchsal.

(*) Speyer.

(C) Worms. (7) Mainz.

Item om havere en hoy, wiin ende broot

Item, des sondaghes vii in Meert, so ghinch ic int scep ende gaf van huere

Somma iiic xxxvii 1/2 gd. van Beemen en ix gul., val.

de g. xxvii p. singulo ducato ad ducat. xii; ix guld. Reynsch en iii 1/2 gld.

x gld.

ad rat.

ii guld. Rheynsch.

[ocr errors]

.

llem ende verteerde om confet . iii witte penninghen. Item op denselven dach om spise

jjii penninghen. Item des avonts te Covelens (). .

xiii penninghen. Item op den vijisten dach van Meerte om broot.

ii d. Item des avonts te Colene (2).

xiiii d. Item om hantscoen.

ii d. Item op den ixsten dach le Gulke (3)

viii d. Item

ор
denselven dach te Aken (4)

id. Somma xliiii 1/2 witte penninghen ende iii guld. val. ijii guld.

Rheynsch en xx d. en eenen halven.

Item op den ix dach van Meert te

xiiii stuvers. Gat in het hs

viii stuvers. Item ghegeven den man, die den brief brachle, dat ic comen soude . .

x stuvers. Somma xli stuvers, valent j crone en xvii stuvers. Somma van alden costen loopen vic Lx duc. Item noch xvi guld. Reynsch. Item noch Lxxxiii cronen.

[ocr errors]
[ocr errors]

Hieraf hebbic ontfaen van den heeren den

rentmeester.
Item te Rome van Robert Mertel
Item van Woutere den Valckenere.
Item van Archen tes Scoutuyte .
Somma viic ende xx cronen.

Lx cronen. vic ducaten. Ix ducaten. xx ducaten.

(1) Coblenz.
(*) Keulen.
(3) Jülich.
(*) Aken.

« AnteriorContinuar »