Imágenes de páginas
PDF
EPUB

oblacionum hujusmodi gerendas commisso fideles, necnon decani, rectores, magistri communitatis, scabini et consules predicti opem et operam diligenter adhibeatis, ut singule elemosine, oblaciones, largiciones et dona predicta in prefatos usus, in quos ea ut prefertur dispensari volumus, quantum in vobis fuerit, integre et absque ulla fraude convertantur, recepturi proinde eterne retribucionis premium ac a nobis et apostolica sede favores benevolencie et gracie speciales.

Datum Rome apud sanctum Petrum Incarnacionis dominice millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto, sexto idus Aprilis, pontificatus nostri anno primo.

N. FERRARII.
Supra plicam, Adrianus.

Stadsarchief te Mechelen, origineel stuk; ontleed bij Van Doren, Inventaire des archives de Malines, deel I, blz. 136, nr 201.

1456, April 13, Rome. Overeenkomst gesloten door Jan de Leeuw met de pauselijke rekenkamer, waarbij (volgens verdrag van 16 Januari Il.) al de gelden en giften, voortkomende van het eerste aflaatjaar te Mechelen, aan den Paus zullen gezonden worden door de tusschenkomst van den koopman Nicolaas van Dryl, uit Brussel.

Die XIII mensis Aprilis MCCCCLVI, cum sanctissimus dominus noster Papa, per diversas suas litteros, certas indulgentias nuper et sub certis modis concesserit visitantibus septem ecclesias oppidi Machliniensis, Cameracensis diocesis, certis temporibus, et auxilium porrigentibus pro bello contra Turcas prout in ipsis litteris continetur. Hinc est quod honorabilis. Johannes Leonis, suo proprio et privato nomine, et ut sindacus et procurator dictæ civitatis et universitatis Macliniensis, ad hæc habens plenum et speciale mandatum, manu Johannis Coie de Macliniensi, publici apostolici et imperialis constituti

notarii, sub data die XXVI mensis Januarii proxime præteriti, rogatus in partibus et in camera apostolica dimissus, nominibus prædictis, promisit reverendo patri domino Petro Daltello, domini nostri Papæ thesaurario præsenti ac pro sanctissimo domino nostro Papa et apostolica camera stipulanti et recipienti, quod omnes singulæ pecuniæ et omnia et singula bona, quæ pro isto primo anno, inchoando die publicationis dictarum indulgentiarum, sicut sequitur, finiendo de vigore ipsarum indulgentiarum, data, oblata, donata aut quovis alio modo concessa fuerint, dabuntur, tradentur et integre consignabuntur sanctissimo domino nostro Papæ vel illi seu illis, cui vel quibus sua Sanctitas ordinabit, absque dilatione aliqua et contradictione. Pro quibus attendens contra, ipse Johannes Leonis suo proprio nomine et particulari et sindacorum nomine communitatis Macliniensis prædictæ nominibus et ad partes ipsis Johannis dictis nominibus rogatis, honorabilis vir Lucas Renaldi mercarius in Romana curia, qui se etiam in prædictis principalem constituit, se ipsos eorum que civium prædictorum..... bona omnia mobilia et immobilia ubilibet constituta, etiam omnium particularium personarum opidi predicti Macliniensis Sancti Petri cameræ seclusim et in solidum obligarunt, submiserunt..... et juraverunt in forma. Et dominus thesaurarius prædictus tulit summas prædictas in forma; Romæ, in palatio apostolico in domibus habitus dicti domini thesaurarii, præsentibus reverendo patre domini Petro Clerici subdiacono apostolico, venerabilibus viris dominis Jacobo de Muciarellis apostolicæ camera clerico, Johanne Cesida domini nostri Papæ secretario et Valtero Pauli, coram prædictis..... testibus et me G. de Vulteriis, dictæ apostolicæ cameræ notario.

Item, ibidem, incontinenter Lucas Renaldi præfatus ad requisitionem et preces dicti Johannis Leonis sindaci promisit præfato domino thesaurario, ut super stipulatur, quod omnes pecuniæ et bona, quæ de prædictis indulgentiis, obligationibus et donatis provenirent ex isto primo anno, ad manus honorabilis viri Nicolai de Dryl de Brussele mercatoris et per præfa

tum dominum nostrum Papam depositarii super hoc specialiter deputati, absque mora, immitterentur tute ad ipsum dominum nostrum Papam, ad curiam per manus ipsius Lucæ, et quod quam primum ipse Lucas habebit certitudinem de pecuniis et bonis per ipsum Nicolaum in partibus perceptis, incontinenter absque alia dilatione et contemptione, ipse Lucas juxta valorem pecuniarum per ipsum Nicolaum habitarum, integre hic persolvet ipsi sanctissimo domino Papæ et camera apostolicæ ut supra, sub pœnis cameræ etc..... obligavit et juravit, ut supra, præsentibus supradictis.

Et dominus Johannes Leonis tam suo quam sindaci et procuratorii nominibus prædictis, promisit de prædictis..... in solidum obligando et jurando ubi supra etc.

Archief van het Vatikaan te Rome, Arch. d'État, Diversa. Boll. 1455-1458, fol. 7; afgedrukt bij Dubrulle, blz. 22 en 23.

1456, Juli 14, Rome. Bul van paus Calixtus III, waarbij hij den Mechelschen aflaat hernieuwt en verlengt.

Calistus &c. Ad futuram rei memoriam. Romanus Pontifex, qui super omnia regna divina obtinet institutione primatum, nonnulla quoque concedit, que postmodum rationabilibus suadentibus causis transmutat et prorogat, prout personarum et locorum rerumque et temporum qualitate pensata, conspicit in Domino salubriter expedire. Dudum siquidem pia consideratione ducti omnibus Christi fidelibus vere penitentibus et confessis certas ecclesias opidi Machliniensis Cameracensis diocesis certis tunc mensibus, diebus et annis tum expressis visitantibus et ad usus similiter expressos pias elemosinas, oblationes, largitiones seu dona erogantibus ac etiam illis, qui in causis tunc expressis prefatas ecclesias visitare non valenti

TOME V. Lettres, etc.

10

bus elemosinas huiusmodi in usus eosdem commutandas ad ecclesias predictas destinarent, quidam confessores sui, quos ex tunc deputatis [?] per nos seu deputandis [?] eligerent, ipsos a commissis per eos criminibus, delictis, peccatis et excessibus necnon a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti sententiis absolutionis beneficium necnon plenissimam omnium peccatorum suorum remissionem impendere et concedere possent, sub certis modis et formis concessimus et indulsimus, prout in nostris prioribus sub datum sexto idus Aprilis pontificatus nostri anno primo inde confectis literis plenius continetur. Cum autem indulgentie huiusmodi saltem pro anno presenti in festo Omnium Sanctorum inclusive proxime futuro expirate censeantur; et sicut accepimus quam plurime devote utriusque sexus persone, diversis infirmitatibus et aliis variis occupationibus detente pro indulgentiis huiusmodi consequendis ad dictum oppidum, termino huiusmodi durante, verisimiliter accedere non poterunt, prout cum magna devotione ad aliud personaliter accedere cupiebant, Nos, qui lucrifactionem animarum Christifidelium cum maxima cordis affectione, necnon quod colligende elemosine et pia subsidia per fideles ipsos occasione indulgentiarum huiusmodi eroganda, et que temporibus modernis pro defensione fidei catholice simiiter sunt necessaria in illius sevissimi et credulissimi tyranni Machometi Crucis Domini nostri Jhesu Christi inimici et persecutoris extirpationem convertantur summe desideramus; motu proprio et ex certa nostra scientia auctoritate apostolica indulgentias ac nostras priores desuper confectas literas huiusmodi cum omnibus et singulis clausulis, concessionibus et graciis in illis contentis ac in omnibus et per omnia iuxta earumdem priorum literarum formam et tenorem ac si ille de verbo ad verbum presentibus inserte forent, ab eodem festo Omnium Sanctorum usque ad festum Resurrectionis dominice proxime futurum etiam inclusive tenore presentium prorogamus ac extendimus illasque plenam vim ac robur harum serie habere volumus atque decernimus, prefatis etiam prioribus literis cum omnibus et singulis in eis contentis

clausulis alias in suo robore permansuris, mandantes prorogationem ac presentes nostras literas huiusmodi in omnibus et singulis provinciis, civitatibus, dominiis et locis ubi oportunum fuerit ac alias iuxta formam ac tenorem priorum literarum huiusmodi ac sub penis et censuris in illis contentis solemniter publicari, contradictores per censuram ecclesiasticam et alia iuris remedia compescendo. Preterea cum per easdem priores literas, pro tuciori Christifidelium conscienciarum securitate, inter cetera voluerimus et ordinaverimus, quod dicti Christifideles contriti et confessi de quibuscunque criminibus, peccatis, delictis et excessibus ac a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti sententiis priorum literarum huiusmodi vigore absoluti, ad quevis ecclesiastica sacramenta eis convenientia etiam ad extremam unctionem in vita et post eorum obitum ad ecclesiasticam sepulturam per locorum curatos seu vicegerentes eorumdem libere admitti ac illa eis ordinariorum locorum seu officiariorum eorumdem aut aliorum quorumcunque licentia minime requisita, previa tamen in omnibus satisfactione congrua, si per eos cuiquam de iure prestanda fuerit vel de ea prestanda sufficienti et ydonea cautione data, ministrari et exhiberi deberent, prout in eisdem prioribus literis continetur.

Cupientes igitur ordinationem et voluntatem nostras huiusmodi inviolabiliter observari, quodque Christifideles ipsi, postquam de criminibus, peccatis, delictis et excessibus per eos commissis ac a sententiis et censuris prefatis auctoritate priorum aut presentium literarum huiusmodi debite absoluti fuerint, super illis vel eorum aliquo inde molestari aut perturbari non possint, omnibus et singulis archiepiscopis, episcopis ac eorum vicariis et officiariis necnon locorum curatis et illorum vicegerentibus tenore presentium precipimus et mandamus, quatenus, postquam eis, in quantum ad eos communiter vel divisim spectat, per literas dilecti filii magistri Petri Clerici, utriusque iuris doctoris, archidiaconi Brabancie in ecclesia Cameracensi thesaurarii ac nostri et Sedis Apostolice nuncii, per Nos ad hoc deputati, suo sigillo munitas et per

« AnteriorContinuar »