Imágenes de páginas
PDF
EPUB

INHOUD.

Blz.

De pauselijke aflaathandel te Mechelen in 't midden der

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

II. Andere stukken over de Mechelsche aflaten (1449

[blocks in formation]

1449, December 4, Bergen. Brief van Wouter Storm aan den

[merged small][merged small][ocr errors]

1450, November 30, 's Gravenhage. Brief van Wouter Storm aan

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

1450, November 30, 's Gravenhage. Andere brief van Storm

100

1450, December 8, Rome. Bul van paus Nicolaas V

101

1451, Februari 1, Rome. Bul van denzelfden Paus

105

1450, November 24, tot 1451, Maart 9. Rekening van Jan de Leeuw

over zijne reis naar Rome (heen en terug)

100

1451, April 1, Rome. Bul van paus Nicolaas V

124

1451, April 14, Brussel. Brief van hertog Philips aan den Magistraat 125 1451, April 14, Brussel. Bevel van hertog Philips aan zijnen baljuw

.

der Nederlanden. 1451, Juni 26, Mechelen. Vonnis der schepenen tegen Jan van Mechelen.

126

128

.

1451, November 16, Bergen. Brief van hertog Philips aan den Magistraat.

129

1451, Mechelen. Uittreksel uit L. Nagelmaker 's werk (1576) 4451, Mechelen. Uittreksel uit Foppens' handschrift (18de eeuw) 1454, Mei 17. Verklaring van Jan de Leeuw

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

134

1455, Augustus 21, Rome. Bul van paus Callixtus III

1456, April 2, Rome. Brief van Jan de Leeuw aan Obertus Trabu

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

1456, April 15, Rome. Overeenkomst van Jan de Leeuw met de

pauselijke rekenkamer . . .

1456, Juli 14, Rome. Bul van paus Callixtus III

1456, Juli 14, Rome. Andere bul van denzelfden Paus

1456, Augustus 7, Rome. Andere bul van denzelfden Paus.

1456, Augustus 7, Rome. Andere bul van denzelfden Paus. 1457, Augustus 26, Rome. Andere bul van denzelfden Paus

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Blz.

158

159

[ocr errors]

160

[ocr errors]

162

[ocr errors]

164

165

1459, Maart 2, Mechelen. Kwijtschrift van Lucas Doncker

1459, Juni 10, Mantua. Inwilliging door Pius II van een smeekschrift

1459, September 1, Mantua. Bul van paus Pius II

1459, September 17, Mantua. Andere bul van denzelfden Paus. 1462, Juli 7, Brugge. Brief van Anthonius de Robbata aan Jan de Leeuw.

[ocr errors]

1463, Mei 12, Rome. Acte van den kardinaal Lodewijk
1463, November 12, Rome. Kwijtschrift van aartsbisschop Alexis
aan Jan de Leeuw

1464, Juni 28, Spoleto. Breve van paus Pius II

1464, October 50, Brugge; en 1465, Februari 18, Rome. Kwijt

schrift van Jan de Leeuw

1465, Maart 9, Rome. Acte vau kardinaal Lodewijk

1472, December 1, Mechelen. Acte van Jan de Leeuw.

167

[ocr errors]

168

169

ib.

171

« AnteriorContinuar »