Imágenes de páginas
PDF
EPUB

IZVESTJA

muzejskega društva za Kranjsko.

Uredil

Anton Koblar,
društveni tajnik.

Izdalo in založilo „Muzejsko društvo za Kranjsko".

Letnik XII.

LJUBLJANA.

Natisnila J. Blasnikova tiskarna.

1902.

PRINTED IN YUGOSLAVIA

Δ

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY

OCT 9 1903

KAZALO.

Razprave.

Stran

I I 2 37 49

Janez Čandik, slovenski pisatelj. Viktor Steska.
Duhovniki, rojeni v kranjski župniji. M. Slekovec .
O pokolenju Jurija barona Vege. Franc Hauptmann
Slike v ljubljanskih cerkvah okoli 1. 1715. V. Steska
Iz arhiva grofa Sig. Attemsa v Podgori. Dr. Fr. Kos
O jurisdikciji nad cerkvijo Matere božje na blejskem otoku in nad
ondotno proštijo. Franc Pokorn
Dr. Jožef Ivan Knolc. M. Slekovec

57, 97, 137

[ocr errors]

85 131, 176

Mali zapiski.

O jezuitskem kolegiju in cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani. A. Koblar .
Francoska vlada in cerkvene zadeve v Iliriji. A. Koblar
Cehi v Kranju. A. Koblar

Slovstvo.

J. Z. Thalnitschers Antiquitates, Anton v. Premerstein. V. Steska
Duhovna bramba v štajerskem narečju. V. Steska

Prevod Bellarminovega katekizma. V. Steska

Kapela žalostne Matere božje v Središču in njen častni venec
O zdravstvu staroga Zagreba .

48

135

181

92

94

95

96

96

Muzejskega društva za Kranjsko.

Letnik XII.

1902.

S 40.

1) Zgod. slov. slovstva I. 173.
*) Jezičnik 1. XXI. str. 27.

Janez Čandik.

slovenski pisatelj, † 1624.

Spisal Viktor Steska.

Znano je ime Janeza Čandika v slovenskem slovstvu, vender moramo potožiti, da se je premalo razpravljalo o njegovem delovanju in da so tudi doslej znani podatki o njegovem življenju nezanesljivi.

Dr. Karol Glaser1) piše: »Janez Čandik, porojen na Višnji gori, jezuit, učitelj srednjih šol in propovednik v Ljubljani, umrl v Gorici dne 8. oktobra 1624. leta. Catechismus Petra Canissia, tu je Christianski nauk skuz Janesa Zhandika. «

J. Marn 2) ga označuje natančneje in bolje: Janez Čandik (Tschandik), rojen v Višnji gori, v redu Jezusovem učitelj v srednjih šolah, potem pridigar v Ljubljani, oskrboval v Gradcu tiskanje Hrenovih Evangelij in Listov, naposled umrl 8. oktobra 1824 (Graecii cum epidemicis assisteret, ipse epidemia infectus). Priobčil je: Catechismus etc. 1618.12. »Cujus cum jam nullum exemplar amplius haberi potuisset, illud nova editione excudi fecit P. Marcus Viennae 1768.12. (Bibliotheca Carnioliae, pg. 56.) Marn ima vsaj letnico, kdaj je katekizem izšel, in navaja pravilno kraj smrti, namreč »Gradec in ne Gorico, kar je pri Glaserju tiskovna hiba. Marn omenja tudi sodelovanje pri Hrenovih evangelijih.

Sešitek 1. in 2.

« AnteriorContinuar »