H́nh ảnh trang
PDF
ePub

NGÔ THÌ NHẬM
TOÀN TẬP
TẬP V

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

NGÔ THÌ NHẬM

TOÀN TẬP

TẬP V

Sưu tầm, biên dịch, giới thiệu

LÂM GIANG (Chủ biên)

ĐỖ THỊ HẢO - CAO XUÂN HUY - PHẠM THỊ THOA
NGUYỄN HUY THỨC - NGUYỄN CÔNG VIỆT

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI
HÀ NỘI - 2006

HATCH/GRAD 500213283

SEPSI 6-18-07

THAY LỜI KẾT

Ngô Thì Nhậm Toàn Tập đến tập 5 này là kết thúc. Về cơ bản chúng tôi đã công bố hết các sáng tác của Ngô Thì Nhậm. Phần lớn các tác phẩm ấy đều tập hợp trong tùng thư Ngô gia văn phái, được sắp xếp theo thứ tự thời gian, như sau:

Sáng tác thời Lê Trịnh:

Hải Đông chí lược (Văn xuôi)

Bút hải tùng đàm (Thơ)

Kim mã hành dư (Văn xuôi)

Hào mân ai lục (Văn xuôi)
Thuỷ vân nhàn vịnh (Thơ)
Xuân Thu quản kiến (Văn xuôi)

Sáng tác thời Tây Sơn:

Ngọc đường xuân khiếu (Thơ)

Bang giao hảo thoại (Văn xuôi)

Hoàng hoa đồ phả (Thơ)

Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh (Văn xuôi)

Cúc hoa thi trận (Thơ)

Thu cận dương ngôn (Thơ)

Cẩm đường nhàn thoại (Thơ)

Trong số các sáng tác trên chỉ có 2 tác phẩm Hải Đông chí lược và Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh không được tập hợp trong tùng thư Ngô gia văn phái. Vì Hải Đông chí lược bị thất lạc, mới sưu tầm

« TrướcTiếp tục »