Index librorum prohibitorum sanctissimi domini nostri Pii septimi pontifieis maximi jussu editus...

Portada
ex typographia X. Giordano, 1834 - 372 páginas

Dentro del libro

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página xxxiv - ... 15. I. Meminerint, non id sibi muneris onerisque impositum, ut libri ad examinandum sibi traditi proscriptionem modis omnibus curent atque urgeant; sed ut diligenti studio ac sedato animo ipsum expendentes, fideles observationes suas verasque rationes Congregationi suppeditent, ex quibus rectum judicium de illo ferre ejusque proscriptionem, emendationem, aut dimissionem pro merito decerncre valeat.
Página x - Catholicis auctoribus versorum lectionem in vulgari lingui eis concedere possint, quos intellexerint ex hujusmodi lectione, non damnum, sed fidei atque pietatis augmentum capere posse: quam facultatem in scriptis habeant. Qui autem absque tali facultate ea legere seu habere praesumpserit, nisi prius Bibliis Ordinario redditis, peccatorum absolutionem percipere non possit.
Página xxxvi - Et paulo post : facetiœ etiam , aut dicteria , in perniciem , aut prœjudicium famœ , et existimationis aliorum jactatu, repudientur. Utinam vero in aspectum, lucemque hominum libri ejusmodi in hac temporum licentia , et pravitate non efferrentur , in quibus dissidentes auctores mutuis se jurgiis , conviciisque proscindunt : aliorum opiniones nondum ab Ecclesia damnatas censura perstringunt , adversarios , eorumque scholas , ac...
Página 125 - De Statu Ecclesiae , et legitima potestate Romani Pontificis Liber singularis ad reuniendos dissidentes in Religione Christiana compositus.
Página ix - Religione quidem ex professo traclant. omnino damnantur. Qui vero de Religione non tractant, a Theologis catholicis, jussu Episcoporum, et Inquisitorum examinati, et approbati, permittuntur. Libri etiam catholice conscripti, tam ab illis, qui postea in haeresim lapsi sunt, quam ab illis, qui post lapsum ad Ecclesiae gremium rediere, approbati a Facultate Theologica alicujus Universitatis catholicae, vel ab Inquisitions generali, permitti poterunt.
Página xxx - Praefecti vices supplet , approbatione eligendis : quorum collate consilio , si liber censura , et nota dignus videatur, unus aliquis relator ad ferendum de eo judicium idoneus , illius nempe facultatis , de qua in libro agitur , peritus , eadem q'nam nuper innuimus , ratione eligendus erit , qui scripto referat animadversiones suas, adnotatis paginis, quibus singula ab ipso reprchensa continentar.
Página xxiii - Regulares, praeter Episcopi, et Inquisitoris licentiam (de qua Regula decima dictum est), meminerint teneri se, sacri Concilii Tridentini decreto, operis in lucem edendi facultatem a Praelato, cui subiacent, obtinere.
Página xxxiv - Congregationi, aut secretario aperiat, seque ad ferendam de huiusmodi libro censuram minus aptum professus, alium magis idoneum ad id muneris subrogari curet : quo tantum abest , ut existimationis suae dispendium apud Pontificem, et Cardinales passurus sit, ut magnam potius probitatis, et candoris opinionem et laudem sibi sit concilia turus.
Página xxiii - SINullus liber in posterum excudatur, qui non in fronte nomen, cognomen, et patriam praeferat Auctoris. Quod si de Auctore non constet, aut justam aliquam ob causam, tacito ejus nomine, Episcopo , et Inquisitori liber edi posse videatur, nomen illius omnino describatur, qui librum examinaverit, atque approbaverit.
Página xlv - Francisci, et Antonii de Padua, in quibus dicitur, formam habitus, qua depicti sunt, esse eamdem, qua ipsi usi fuerunt: vel in quibus asseritur, in hoc, vel illo ordine S. Francisci esse veram, legitimam, et non interruptam ejusdem s.

Información bibliográfica