Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[blocks in formation]

'S GRAVENHAGE

z 7164 C7 N4

Librar.
Postrunas

15456 Svo

VOORBERICHT.

De Catalogus, die hierbij het licht ziet, is bijgehouden tot ultimo Juni 1884 en dient ter vervanging van de in 1859 verschenen > Lijst der boeken en geschriften uitmakende de Bibliotheek van het Departement van Koloniën".

Zooals uit de inhoudsopgave hierachter blijkt, is bij de bewerking van deze nieuwe uitgave, zoowel ter vergemakkelijking van het gebruik als met het oog op de uitbreiding, die vooral de koloniale afdeeling der boekerij sedert 1859 ondergaan heeft, eene meer systematische indeeling gevolgd. Ook zijn daaraan eene lijst van de kaarten verzameling en alphabetisch register toegevoegd.

In elke afdeeling of onderafdeeling is zoowel voor de boeken als voor de kaarten de chronologische orde gevolgd.

Naar gelang van hun formaat zijn de boeken gemerkt als volgt: de octavo- en kleinere deelen met gewone nummers, de quarto-deelen met Romeinsche cijfers en de folianten met letters.

een

INHOUDSOPGAVE.

Koloniale Bibliotheek.

Bidz.

[ocr errors]

.

65.

89.

[ocr errors]

1. Algemeene werken over koloniën , koloniale politiek en

koloniale belangen. Kolonisatie, landverhuizing en
slavenwezen.

1. II. Reizen naar en door Oost- en West-Indië.

33. II. China, Japan, Indo-China, benevens de eilanden in den Indischen Oceaan en de Stille Zuidzee.

40. IV. Oostersche talen en letterkunde. Oostersche gods.

diensten. Mahomedaansch recht. V. Periodieke werken. - Tijdschriften. Geschriften van

Genootschappen. – Jaarboeken. VI. Nederlandsche koloniën.

102 A. In het algemeen (Oost- en West-Indië).

102. B. Nederlandsch Oost-Indië.

105. 1. Land- en volkenkunde. Geo- en Hydrographie. a. In het algemeen.

103. 6. Java en Madoera.

114. c. De Buitenbezittingen (met Noord-Borneo en NieuwGuinea).

121. 2. Natuurlijke historie.

. 136. 3. Geschiedenis en oudheden. - Levensbeschrijvingen. 149. 4. Het beheer.

. 170. a. Het beheer in het algemeen. - Koloniale politiek. 170. b. Wetgeving, rechtswezen en politie.

. 193. c. Civiel, militair en finantieel beheer. – Belastingen

en rechten..
d. Kolonisatie en land bezit (agrarische wetgeving). -

[ocr errors]

.

. 207.

« AnteriorContinuar »