Imágenes de páginas
PDF
EPUB

n

[ocr errors]

291,

769,

[ocr errors]
[ocr errors]

Wedamadya (Sěrat). 316.

| Woekoe's. 15. Wedaraga (Sěrat). 317.

Woelang krama (Soend. gedicht). 318. Wedatama (Sěrat). 312.

). 318. Wedda's (Ceylon). 769.

Reh. 307, 314, 316. Wedono's (Jav.). 79.

Wolof-taal. 686. Weduwen- en weezenfonds (Eur. ambt.) 96, 99, Wolseley (G.). 685.

107, 723. Woningen (Inl.). 6.

(Officieren). 723. Wood (Ch.). 350. Weefsels, zie Weven.

Woodard (D.). 30, 708. Weert (S. de). 53.

Woordenboek (Aardr.-Stat.). 50. Weeshuis (Jongens-) Soerabaja. 722.

(Aardrijksk.). 51,485, 599, 603,610. (Prot.) Semarang. 99.

[Br.-]Indische termen. 316, 351, Weeskamers (O. I.). 99-107, 721-723.

366, 502, 508, 556. (Surin.). 623.

Handel en Nijverh. 147. Weezen verpleging Padang. 105.

(Islam). 791-792. Wegen (aanleg in 0. I.). 160.

0. I. predikanten. 244. Weh (Poeloe). 26, 707.

Zie voorts: Naamlijst. Wellesley (Marquess). 393, 396.

(Plantkundig). 222-223. (Prov.). 411-412.

zeevaart. 288-289. Werkcontracten (0. I.). 126, 198-199.

Woordenboeken en -lijsten van 0. I. talen. 285Zie ook : Arbeidswetgeving, Vrije-Arbeid.

757-758. Werving v, militairen. 142.

van Oostersche talen.552-558, West-Indië (Alg. en Ned.) 1,3,6-7, 40, 42, 44,

796-797.
50-51, 53, 64, 66, 167-168,186, Wortelrot in suikerriet. 734.
227, 251, 254, 599-601, 618-646, Wștta-sañc'aya. 274.
655, 802, 805-806.

Wüllerstorf-Urbair (B. von). 603.
(Eng.). 847-652, 660, 806. Wüstenfeld (F.). 574.
(Fr.). 647-652, 806.

Wijck (Gen. Maj. C. v. d.). 41, 238.
Westgat van Soerabaija. 213, 216.

(H. C. v. d.). 194. Wet (C. R. de). 679-680.

Wijk (J. v.). 753. Wetar. 33.

Wylie (A.). 567, 573. Wetboek (Militair). 729.

Wyn (v.). 62. (Oud-Jav.). 127, 325.

Wynaad (South-East). 357. Wetboeken Curaçao. 638.

Wijnen (R.). 205. (Jav.). 12.

Wijnkeuringen (O. I.). 97.
(0. I.). 121-123, 126, 134.

Wynn (Ch. W. Williams). 374.
Suriname en Curaçao. 627, 631.
Wetgeving, zie Rechtswezen.

X.
Wetten (Bataksche). 18.

(Boegineesche). 30-31.
(Javaansche) zie Register Boek- Xaverius, Xavier (Fr.). 236, 391, 446, 482.
werken.

Xenophon. 72.
Weven (Br. I.). 589.

(O. I.). 8, 518-550. Weyer (L.). 62.

IJ, Y.
Whist. 267.
White Mountain (Korea). 778.

Yacca. 812.
Wijata Ardja (Lajang). 311.

Yagña-Paribhâshâ-sûtras. 514. Wila Koesoema. 301.

Yakoob Beg. 427. Wilken (G. A.). 243-244, 250.

Yamada Nagamasa. 407. Willem I (Stoomschip). 261.

Yaman, zie Jemen. (Vesting). 207.

Yamunda (riv.). 807. Willer (T. 'J.). 248.

Yangtze. 429, 432, 776. Wilson (J.). 418.

Yantra kosha. 588. Wincjan. 773.

Yârkand. 426, 776. Wintgens (W.). 86, 191.

Yasin. 364. Wira Iswara (Sěrat). 316-317.

Yasna. 462-463. Wiselius (S. I. Z.). 66-67.

Yasts. 462. Wisseltrekkingen. 150.

Yeddo. 469, 605, 778. Wissmann (H. von). 695.

Yeha (Inscr. v.). 696. Witjara keras. 316.

Yemen, zie Jemen. Witte zee. 606.

Yezidiz (Les). 504. Witwatersrand. 809.

Yezo, zie Jezzo.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

n

[ocr errors]
[ocr errors]

n

79

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Yi King. 427.

Zending (Cochin-China). 409. Yoga. 516.

(Fidji-eil.). 419. Yogi's. 518.

(Formosa). 447. Yokohama. 778.

(Japan). 413. Yorke (J.). 61, 357.

(Joden). 782. Ysequepe. 618.

Karolinen). 775. IJszee (Zuidelijke). 609.

(Kath. Suriname). 634. Yule (H.). 574.

(Madagaskar). 455. Yunga-spraakkunst. 661.

(Nieuw-Guinea). 451, 710. Yunnan. 406, 426-427, 432-133.

-Zeeland). 448-419. Yusof ibn-Téshufin. 528.

(0. I.). 108-119, 723-726. IJzerman (J. W.). 51.

(Rijnsche). 111, 724-725. IJzerwerken (Levering van). 212.

(Vriendschaps-eil.). 449.
(W. I.). 631-635, 637, 640, 642-613.

(Zuid-Afrika). 671, 674.
z.

-conferentie. 114-115.

-congres. 725.

Zendings-almanak. 114. Zafarabad. 512.

- vereeniging (Ned.). 13, 112-114, 119. Zafikazimambo. 532.

(Ned. Gereform.). 112. Zafindraminia. 532.

(Utrechtsche). 251. Zabiriten. 529.

Zie ook: Eeredienst.
Zaire (riv.). 688, 694.

Ziekeninrichtingen (Militaire). 142.
Zie ook : Congo.

-verpleging (O. I.). 106, 722, 746. Zakboekje Off. te velde. 143.

Ziekten (Curaçao). 626. Zambales (Negritos van). 775.

(Epidemische). 234. Zambesi. 606, 673, 690,692,697, 808-810, 812.

(Indische). 341. Zanzibar. 606, 691, 694-695, 697.

(Tropische). 227, 234-235. Zeden (Jav.). 10.

van Europeanen. 227. Zee horenkens, zie Conchyliologie.

Zie ook : Geneeskunde. Zeekennis. 207-216, 740-742.

Zigeuners. 494 , 497, 502-503, 505, 508,577,585. Zeemacht (Ned.). 136-137, 142-144, 729. Zillah-woordenboek. 796. Zie voorts: Vloot.

Zilvermijnen (Java). 740. Zeemansgids Banka en Gaspar. 207.

(Sum.). 210, 212.
eil. beo. Java. 208.

Zinnieq Bergman (Dr. v.). 150.
Ind. Arch. 212, 215, 741-742. Zoeloe's. 673.
Oceaan. 467.

Zoeloeland. 677.
Java en Mol. Arch. 208.

Zoetelief (J. P.). 241.
voor Azië, enz. 466, 468, 784. Zoogdieren (Br. I.). 767.
Zie nog : Vaarwater, Zeilaanwijzingen.

(Ind. Arch.). 218. Zeepolitie. 58-59.

Java. 226. Zeeroof. 27, 45, 592.

Zoologie, zie Dierkunde. Zeespiegel Mohit. 490.

Zoroaster's leer. 462. Zeethermometer. 208.

Zoubdat kachf el.mamalik. 533. Zeetochten der Ned. (Oudste). 56, 249. Zoutmonopolie. 95, 97, 719. Zeevaart (Geschiedenis der). 485.

Zuid-Afrika, zie Afrika (Zuid-). - woordenboek. 288-289.

-Afrikaansche Republiek, zie Transvaal. Zeevisscherij (0. I.). 717.

Spoorweg-Mij. 673. Zegelordonnantie (O. I.). 93, 96-97, 721.

Vereeniging. 673-674, 810. Zegelrecht (0. I.). 91, 94.

-Amerika, zie Amerika (Zuid-).
Zeilaanwijzingen straat Siberoet. 211. Zuidelijke IJszee. 609.
Zeisberger (D.). 667.

Zuidland. 55.
Zelf bestuur (Desa-) 81.

Zuidooster-eil. 32-33. (O. I.). 80.

Zuidpoollanden. 655. Zenana (Tales of the). 352.

Zuidwester-eil. 1, 32-33. Zendeling-genootschap (Jav.). Batavia 109. Zuidzee-eil. 52-53, 448, 450-454, 469, 471-472, (Ned.). 109, 116-117,724.

601, 613-614, 783. Zendelingen (o” I.) (Naamlijst). 110, 116.

Zie nog : Melanesië, Mikronesië, Polynesië. Zending (Br. I.). 342, 344-346, 318, 351-352, 360, Zuur (G. M. W.). 175.

369, 373, 386-387, 389, 391, 766, 770-771. Zuylen (Het kabinet V.). 718.
(Baptisten. 316).

Zweden in 't Oosten. 46, 428.
(Ceylon). 371.

Zijde en Zijdeteelt. 181, 184, 219, 226, 356, (China). 423-424, 776.

367-368, 382, 424, 766.

n

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

99

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

CORRIGENDA.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

40 r. 41 r.

n

n

99

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

n

[ocr errors]

r. 13

[ocr errors]

P. 4 r. 19 v. b. staat Doren, J. B. J. lees : Doren, J. B. J. van. 7 r. 24 v.o. Frederika

Frederike 10 r. 17 v.b. Strehler, Dr. [...] Strehler, Dr. [J.] 12 r. 22 v.o. voeg bij : [Maleische tekst.] 14 r. 19 staat (+1888] lees: [+1883]. Daardoor komt deze titel na 6,113. 17 r. 18

B. Heyne B. Heyne 35 moet g. 33 op naam van: (Rye, E. C.).

1 v. b. staat Waldbaum, lees: Walbaum,
5
Nahuijs, Mr. H. G. Baron. lees: Nahuijs, Kolonel

[H.G.). 43 r. 25

Hoek, Mr. I. H. J. lees: Hook, Mr. I. H. J. 48 r. 16

1902. lees: 1904. 49 r. 12

(Kern, R. A.) lees: (Kern, R. A.] 51 r. 21

Valk, T. A. F. Valk, T. A. F. van der. 56 r. 14 v.o. voeg bij: Met Atlas van kaarten in koker.

staat Strehler, Dr. J. lees: Strehler, Dr. [J.] 57 in den kopregel voeg bij: k. 58 moet l. 33 op naam van: [Usselinx, W.). 60 r. 26 v.o. vervalt het vraagteeken achter Westerveen. 65 moet l. 13 op naam van: [Cras, H. C.]. 70 moet m. 47

[Raffles, Th. St.). 74 moet m. 104

[Lier, J. C. van). 80 r. 5 v.0. staat 1889. lees : 1899. Daardoor behoort dit werk van Schmal

hausen tusschen nos 202 en 204 op p. 83. 7 v. b. lees: den Minister van Koloniën (J. C. Baud), enz. : critische aanteekeningen (van Mr. S. P. Lipman en

Mr. J. W. Tydeman] enz. 86 moet n. 29 op naam van: [Riesz, C. H. F.]. 87 r. 10 v. 0. staat 's Jacob, lees: s'Jacob, 7

Bosse, Mr. P. P. lees: Bosse, Mr. P. P. van, 91 moeten o. 17 en 65 beide op naam van: (Berg, Mr. N. P. van den]. 95 r. 17 v. b. staat Nederburg, lees: Nederburgh, 97 r. 11 v.o. Albrecht's

[J. E.) Albrechts 100 en 105. De titels p. 81, 108, 19 en 47 vervallen door de titels p. 81

en 47 op bladz. 722. 102 moet p. 33 op naam van: [Dixi.]. 105 zie onder P. 100 hierboven. 111 in den kopregel staat het cijfer 11 lees: 111 118 r.

2 v. 0. staat illkstraties. lees: illustraties.
3 v. b. voeg bij: [Maleische tekst.]

9 staat (J. R.] Rhemrev. lees : [J. L.] Rhemrov. 146 r. 23

voeg bij: Met tabel.

85 r.

r. 10

19

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

164 r.

n

n

n

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

n

n

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

n

n

r.

n

[ocr errors]

9

P. 148 r. 20-21 v. b. staat: 1866, 1868. lees: 1866-67, 1868-69. 159 r. 21 v.o. voeg tusschen: [Uit het Fransch vertaald door J. E. Slinger

voet Ramondt.] 160 r. 18 staat Jh. lees: Jhr. 4

128. 112. en te voegen bij u. 112 op p. 163. 167 r. 18 v. b. Gorkum, lees: Gorkom, 170 r. 17

Erzatzstoffe. Ersatzstoffe. r. 16 v.o. rijstkuluur rijstkultuur 184 moet v. 373 op naam van : [Du Bus de Gisignies, L. P.J. Burggraaf]. 187 r. 22 v. b. staat 24 lees: 25 193 r. 9

's Jacob, lees : s'Jacob, 194 r.

4 v.o. 201 r. 9

beantweording lees : beantwoording 202 r. b. Chineezen

Chinezen 205 r. 9 v.o. Willink,

Willinck, 6 voeg bij: [Verder niet verschenen.] 207 moet x.61 eigenlijk vervallen, als overdruk Verhand. Kon. Inst. v. Ing. 210 moet x. 64 op naam van: [Aeckerlin, J. A.]. 211 r. 23 v. b. staat: Publiés lees: Publiées 228 r. 10 v. o. voeg bij: and diagrams. 231 r. 16

: [Maleische tekst.] 232 r. 26 staat Stoll lees: [Elizabeth) Stoll 235 r. 10 v. b. Dryepondt, le Dr. ... lees: Dryepondt, le Dr. [G.).

, 243 r. 3 v.o. [Retana, W. E.]

[Blumentritt, F.] 248 r. 21 v. b. [Canter Visscher, J. T.). lees: [Beijers, J. L.]. 249 r. 20 v. 0. Suppement. lees : Supplement. 258 r.

8 v. b. voeg bij: (Herdruk „Militaire Spectator", 1868.] 261 r. 21 v. 0. lees : een op te rigten Instituut 265 r. 23 v. b. moet een trait d'union tusschen Douwes Dekker en Ham

minck Schepel. 268 22 lees : Paäli [= Wiessing, M. J.]. 269 r. 3 v. b. voeg bij den naam Winter, L. F. de noot: Lees: F. L.

en 271. De titels dd. 116 en 53 vervallen door den titel dd. 116 op p. 754. 278 r. 11 v. b. staat Grammar, A of lees: Grammar (A) of 7 v.o. Gabelentz, H. E. von der. lees: Gabelentz, H.C.

von der. 2

Roorda, F. lees: Roorda, T. 281 r. 18

Londen,

London, 284 r. 1 v. b. stu

stuk. 286 r. 11

A. Grammar A Grammar 288 r. 10 v. o. Krame

Krama 310 r. 11 v. b. E. F.

A. F. 315 r. 1

Mandraswara. Mandraswara. 8 voeg bij: [= Tjondro Negoro, Raden Mas Ario Soerio). 325 r.

4 v. 0. staat (I[ntje]). lees : (I). 331 r. 22

pengatoe-an lees: pengataoe-an
r. 11
Soerjo

Soerjo 337 r. 19 voeg bij: [Maleische tekst.]

6 v. b. staat Isntje). lees : I. 313 r. 22 v.o. A. Journey lees : A Journey 347 moet rr. 513 op naam van: (Campbell, Sir G.), en moet bijgevoegd.

[Uit het Engelsch vertaald.]

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

r.

n

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

n

n

n

Si am

n

n

[ocr errors]

n

r. 17

n

n

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

426 r. 435 r.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

P. 352 r. 4 v.o. staat Opium revenue, The Indian: lees : Opium Reve

nue (The Indian): 353 r. 13 v. 0. staat Opium revenue, The. lees: Opium Revenue (The). 360 r. 14

Hobard lees: Hobart
1
second

Second
368 r.
6

Mazelière, M. de la. lees: Mazelière (A. R.] de la. 386 r. 17 Haye,... de la

Haye, Bl. de la 389 r. 26

Sousa, Fr. Luiz de. Sousa, Fr. Luiz de. 390 r. 1 Saintsbury

Sainsbury 395 r. 26 v. b. Kaye, Sir J.

Kaye, Sir J. [W.] 409 r. 21 v.o.

Siam 410 r. 2 v. b. Hanoteaux.

Hanotaux. d'Hi-Tiên.

Hà Tiên. 412 r. 21 Abdullah

Abdulla 416 r. 13 v. 0. official

oficial
8
The Tangut

the Tangut
6 v. b. voeg bij : [Maleische tekst.]
437 r. 22 staat l'etoile lees : l'étoile
439 r. 21 v.o. Maatschappy lees : Maetschappy
444 r. 11

sketch-map. maps. 446 r. 7 v. b. Wa-Ooku

Wa-Doku456 r.

6 v.o. Orléans, H. Ph. lees: Orléans, H. Ph. d'.
5

anong lees: among 472 r.

8 v. b. lees voluit: Leroy-Beaulieu, Pierre. 476 r. 1

:[=Choisy, Mons". l'Abbé Fr. T. de). 484 r. 16 staat D. Jeronymo lees: D. Jeronymo 485 r. 13 & 17 v.o. lees beide malen: T. G. [= W.] J. Juynboll 487 r.

4 v. 0. staat estrême lees: extrême 489 r.

7 v. b. illustración lees: ilustración
r. 27
Kitab

Kitâb 492 r. 20

Pars. I.

Pars I. 503 r. 21

Kalilah wa Damnah lees: Kalilah wa Damnah 507 r. 10 v.o.

É. Guimet. lees: É. Guimet. 510 r. 7 v.b. Ísá Katha,

Ísá [,] Katha, 536 moet 3g. 137 vervangen door den nieuwen titel op p. 793. 537 r. 23 v. 0. staat Handeling lees: Handleiding 538 r. 12 y. b. Capt. ... Harkness. lees: Capt. H. Harkness. 542 r. 15

45. lees : 47.
r. 10 y. o. 46. 47.
7

Epligraphia lees: Epigraphia
b. Cambodge. Cambodge. [I.]
r. 19

West-Indische West-Indisch 561 r. 23

Púrana

Purána 563 r. 15 voeg bij Chandbakánta, als noot 2: Sic! Doch lees Chandra

kánta. 4 v. 0. staat Śástri. lees: śástrí. 564 r. 8 v. b. of Rg-Veda, lees: of the Rg-Veda ,

moet Aņu Bhashyam op naam van: (Vallabhacharyya.]. r. 3-2 v. 0. staat Bhatthāchārya. lees : Bhattachārya. 571 r. 3 v. b. second-hands

second-hand 580 r. 24 du language,

du langage,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinuar »