Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

P. 591 r.

8 v. o. staat Brougham Jun. H. lees: Brougham Jun., H. 4 v. b. lees: Gotofredus, J. L. [= Abelin, J. Ph.].

[ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Afdeelingen

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

640 r. 5 v. b.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

667 r. 1

"

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

(Havelaar, J.). lees ten rechte: (Havelaar, D. H.). lees: N. [= Jesurun, A.].

[merged small][ocr errors][merged small]

staat Nordwest lees: Northwest

vervalt het vraagteeken achter 1885.

690 r. 14 v. o. staat [J. J.] Monteiro lees: [J. M. C.] Monteiro

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

709 bij g. 53 zijn de 2 Annual Reports 1894-1896 thans óók aanwezig.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Afbeeldingen
Curacao

,729 r. 3 v. o. staat Roëll, lees: Röell,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

koffieculttuur lees: koffiecultuur

Cognacq, le Dr. [...] lees: Cognacq, le Dr. [O.] jeng lees: jang

Îndrâ lees: Îndĕrâ

Boenga rampai lees: Boenga rampai

765 moet qq. 175 op naam van: [Gonggrijp, J. R. P. F.].

staat 65, 65, 65, 76. lees: 65, 65, 66,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

A. J. Loeber & Einleiting, lees: J. A. Loeber &

Einleitung

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

voeg bij: Id. to the fifth ten Volumes of the Journal [1871

[ocr errors]

1880]. London, 1884.

Id. vom Jahre 1874 bis 1881. Berlin, 1884.

r. 6 & 4 v. o. Band I der Mitteilungen (Wien, 1871) is thans óók aanwezig. 839 r. 3-4. v. b. Het Journal American Oriental Society is nader

aangevuld met:

2nd-16th Volume. (New York etc.), New Haven, 1851-1896. roy. 8°.

In het Register:

P. 845, 1a kol. onder Aalst-Arntzenius staat [Mevr.] H. G. lees: [Mevr.] H. G. v. 848, 2o kol. moet Almada (2 regels) tusschen Allon en Almanac staan.

voeg bij onder Baden-Powell: Zie ook: Powell, Baden.

Catal. Amer.-Austr. 610.

onder Broecke, P. v. d., zijn de beide boeken van p. 52 en 473 hetzelfde werk.

852

"

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

na r. 14 v. b. voeg bij onder Bibliotheek (Kon.):

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

909, 1° kol.

[ocr errors]
[ocr errors]

918

[ocr errors]

924

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

voeg bij onder Catalogus: Zie ook: Katalogus.

[ocr errors]

na Chun: Chunder, Bholanauth, zie Bholanauth Chunder. staat Cognacq,... lees: Cognacq, *[O.]

[blocks in formation]

moet na Hullu het Hulpbank staan dat in de 2o kol. (r. 19 v. b.)
staat; en moet Hultzsch aangevuld met de 2 regels die eveneens
in de 2o kol. (r. 20-21 v. b.) voorkomen.

moet gelezen: Khandogya-Upanishad, transl. Müller. 512.
Zie ook: Chhandogya Upan.

r. 29 v. b. voeg bij: Plantentuin ('s Lands).

939, 2° kol. r. 6 v. b. staat Buddhissm. lees: Buddhism.

voeg bij onder Monier-Williams, M.: Zie ook: Williams, M. Monier. Nieuwenhoff, W. v.:

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

961, 1 kol. r. 7-5 v.o. moet gelezen: Reinaud, J. T. Invasions Sarrazins. 791. Mémoire géogr. Inde.485. Zie nog: Relation des voyages. 484.

"

976, 2 kol. na r. 3 v. o. voeg bij: Soemohardjo, zie Wisselink. 765. bij Warburg staat Der Muskatnuss. lees: Die Muskatnuss.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

voeg tusschen na Anonymen: Anquetil du Perron [A. H.]. 343.
moet gelezen: Arabië. 459-465, 466, (enz.), 781-782, (enz.).
Bataksche teksten. (enz.), 323, (enz.)
Brazilië. (enz.), 653-657, (enz.), 807.
onder Britsch-Indië staat 341-401, lees: 341-403,
moeten de cijfers van Catalogi alle vet gedrukt.

[ocr errors]

„ 1017, 1o kol. voeg bij na Emigratie: Emin Pacha. 695-696, 812.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
« AnteriorContinuar »