Imágenes de páginas
PDF
EPUB

P. 591 r.

8 v. o. staat Brougham Jun. H. lees: Brougham Jun., H. 4 v. b. lees: Gotofredus, J. L. [= Abelin, J. Ph.].

[ocr errors]

(Havelaar, J.). lees ten rechte: (Havelaar, D. H.). lees: N. [= Jesurun, A.].

[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Afbeeldingen
Curacao

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

[Samen in één band met 3v. 1.]

667 r.

1

[ocr errors]

99

[ocr errors][merged small]

voeg bij het formaat: 4°.

staat apppointed lees: appointed

voeg bij Walkenaer als noot: Lees Walckenaer.
lees: (Obregón S[ilva], P.).

voeg bij: [Samen in één band met 3v. 27.]

[ocr errors]

staat Nordwest lees: Northwest

vervalt het vraagteeken achter 1885.

690 r. 14 v. o. staat [J. J.] Monteiro lees: [J. M. C.] Monteiro

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

zijn de 2 Annual Reports 1894-1896 thans óók aanwezig. staat [C. D.] lees: [Cd.]

P. Mac Neny. lees: P. Mac Neny.

54. lees: 354.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

6 v. b.

[ocr errors]

1905, 06.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

voeg bij [Maleische tekst.]

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

koffieculttuur lees: koffiecultuur

Cognacq, le Dr. [...] lees: Cognacq, le Dr. [O.] jeng lees: jang

Îndrâ lees: Îndĕrâ

Boenga rampai lees: Boenga rampai

op naam van: [Gonggrijp, J. R. P. F.].

staat 65, 65, 65, 76. lees: 65, 65, 66, 76.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

789 r. 19 v. b.

VIII. lees: VII.

"

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

A. J. Loeber & Einleiting, lees: J. A. Loeber &

Einleitung

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

voeg bij: Id. to the fifth ten Volumes of the Journal [1871

[ocr errors]

1880]. London, 1884.

Id. vom Jahre 1874 bis 1881. Berlin, 1884.

r. 6 & 4 v. o. Band I der Mitteilungen (Wien, 1871) is thans óók aanwezig.

839 r. 3-4. v. b. Het Journal American Oriental Society is nader

aangevuld met:

2nd-16th Volume. (New York etc.), New Haven, 1851-1896. roy. 8o.

In het Register:

P. 845, 1o kol. onder Aalst-Arntzenius staat [Mevr.] H. G. lees: [Mevr.] H. G. v. 848, 2° kol. moet Almada (2 regels) tusschen Allon en Almanac staan.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

voeg bij onder Baden-Powell: Zie ook: Powell, Baden.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

909, 1° kol.

918

[ocr errors]

924

[ocr errors]
[ocr errors]

Catal. Amer.-Austr. 610.

onder Broecke, P. v. d., zijn de beide boeken van p. 52 en 473 hetzelfde werk.

voeg bij onder Catalogus: Zie ook: Katalogus.

[ocr errors]

na Chun: Chunder, Bholanauth, zie Bholanauth Chunder. staat Cognacq,... lees: Cognacq, *[0.]

[ocr errors][merged small]

moet na Hullu het Hulpbank staan dat in de 2o kol. (r. 19 v. b.)
staat; en moet Hultzsch aangevuld met de 2 regels die eveneens
in de 2 kol. (r. 20-21 v. b.) voorkomen.

moet gelezen: Khândogya-Upanishad, transl. Müller. 512.
Zie ook: Chhandogya Upan.

r. 29 v. b. voeg bij: Plantentuin ('s Lands).

939, 2o kol. r. 6 v. b. staat Buddhissm. lees: Buddhism.

voeg bij onder Monier-Williams, M.: Zie ook: Williams, M. Monier. Nieuwenhoff, W. v.:

"

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

961, 1 kol. r. 7-5 v.o. moet gelezen: Reinaud, J. T. Invasions Sarrazins. 791. Mémoire géogr. Inde.485. Zie nog: Relation des voyages. 484.

"

976, 2" kol. na r. 3 v. o. voeg bij: Soemohardjo, zie Wisselink. 765. bij Warburg staat Der Muskatnuss. lees: Die Muskatnuss.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

voeg tusschen na Anonymen: Anquetil du Perron [A. H.]. 343. moet gelezen: Arabië. 459-465, 466, (enz.), 781-782, (enz.). Bataksche teksten. (enz.), 323, (enz.) Brazilië. (enz.), 653-657, (enz.), 807. onder Britsch-Indië staat 341-401, lees: 341-403, moeten de cijfers van Catalogi alle vet gedrukt. 1017, 1 kol. voeg bij na Emigratie: Emin Pacha. 695-696, 812.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
« AnteriorContinuar »