Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

20. R 13 22. N 16. 24. P 18. 26. P 14.

were

19. C 16. 21. Q 15. 23. Q 17. 25. R 9. If 25

played at Q8, 26 R 8 would be the result.

27. O 16. 29. P 16. 31. Q 18.

28. O 15. 30. N 17. 32. R 7.

(16)

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T 19

19 18

(24 31

18 17 3.

( 30 -8 23

17 16 19 (15)

(22(27 29 5 16 15 6

42

(28)
21

15 14 45

(26

14 13 (17

47

44

(20

13 12

12 11 (10)

11

10 10

(25 9 9

8 8 (18) 7

4332337 6 46 40

6 5 738

13 5 1 (34 9

(14)

4 3 41 39 4 11 (12)

3 (2)

2 2

(36
35 37

1 1 A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T

4

PLATE 33

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

36. D 2, 38. E 5. 40. D 6. 42. H 15.

44. N 13. This prevents Black from cutting at N 15 and Q 13.

45. F 14. 47. G 13.

X

No HANDICAP

Plate 34

46, C6.

BLACK

WHITE

1. C 4.
3. D 17.

2. Q 3.
4. E 3
6. C 15.

5. R 16.

7. D 5. 9. D 15.

11. E 16.

8. F 16. 10. D 16. 12. C 16. 14. E 15. 16. C 17. 18. G 16. 20. C 14.

13. E 17. 15. D 14. 17. F 17.

19. H 18. This move is much better than G 17

21. E 14. 23. F 14. 25. J 17. 27. F 18. 29. E 12.

22. F 15.

1

24. II 16. 26. G 18. 28. G 14. 30. C11,

>

11

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T 19

19 18 27 (26) 19

18 17 (16 3 1312

25
35

47 46 17 16 (12/10 (11 8 18 (24

41 S 16 15 6 9 (14) 22

15 14 (2015 21/23/28 (34)

14 13 31 32

13 12

29
33

(50 44

45 12 11 (30)

(36 10 37

43 39 10 9 49

9 8 48

40

8 7

7 6

6 5 7

5 4

4 3 4

2 3 2

2 1 A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T

(38

PLATE 34

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinuar »