Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Gasselt.

Ocderen.

In decanatu Drenthic.

Sleen.

Roosenwijnckell.

Yewehorst.

Almeloo.

Eoeckangen.

Queresten.

Scoenbeeck.

Coeuerden.

Emmenee.

Reysen.

Geyten.

Conuentus in Dickeninge.

Ruynen.

Zuytlaar.

Burgen.

Elden.

Duingeloo.

Vliederen.

Norch.

Zwols.

Vriess.

Peyse.

Dieueren.

Rooden.

Borch.

Wasperveen.

Rodenwouden.

Beydensteen.

Ecclesia sti, Martini in Groeningen.

Ecclesia bte, Marie ibidem.

Noortlaren.

Haren.

Enigelborch.

Broock.

Noordijck.

Veenhuysen.

Steenwijck.

Vollenhoo.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Zandtwijck.
Andels.

Ommeren.

Ysendoren.

Homoett.

Oisterhoult.

Heruelt dominus Johannes Pels vicarius sancti Saluatoris Traiectensis.

Somma sommarum omnium receptorum de hoc anno facit simul centum xxvij flor. xiij st. holl. A qua somma subtractis sedecim florenis pro receptore manent libere pro Reuerendissimo centum undecim florenos xiij st. holl. Quos ego Thomas de Nijkerck vicarius Reuerendisimi recepi et computaui in computatione mea, vicariatus anni vicesimi sexti, facientes simul . . lxxiiij schuta. xiij st. holl.

XI.

EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DEN OFFICIAAL VAN DEN ARCHIDIAKEN VAN DEN DOM

OVER 1405 EN 1419).

1. Rekening over 1405.

Jtem de paruo sigillo a domino Wilhelmo de Riebeec xij scut. v alb.

Jtem de sex magnis commissionibus videlicet Wallacrie, Zutbe(ue)landie, Scaldie, Zuthollandie, Rijnlandie, Kenemarie, de qualibet commissione viij scut. facit xlviij scut.

Jtem de sex paruis commissionibus videlicet Putten, Voern, Schilandie, Amersterlandie, Batue, Goylandie, de qualibet commissione iiij scut. facit xxiiij scut.

Summa de commissionibus et paruo sigillo lxxxiiij scut. v alb.

Recepta de computationibus prouisorum et decanorum.

Primo a prouisore Wallacrie lxxvj3 nobilia ang. facit je.xxxvij scut. ant. lij alb.

Jtem a decano Zutbe(ue)landie lxxxiij scut. cum dimidio.

Jtem a decano Scaldie je.lxxj coronas franc. facit jeliij scut.

[blocks in formation]

Jtem a decano Schilandie xxv scut.

Jtem a decano de dominio de Voern.

Jtem a decano Zuthollandie xvij scut.

Item a decano Riinlandie et Delflandie simul lxxv scut.
Jtem a decano de dominio de Putten x scut. cum dimidio.
Jtem a decano Am(st)erlandie 1 coronas facit xlv scut.
Jtem a decano Goylandie xxxiiij flo. facit xiij scut. xlv alb.
Item a decano Kenemarie xlv coronas facit xl scut. cum dimidio.
Summa receptorum a prouisoribus et decanis .vje.vj scut. xv alb.

1) Rijksarchief Utrecht 1) 670.

« AnteriorContinuar »