Imágenes de páginas
PDF
EPUB

DIPLOMATARIUM SUECANUM

COLLEGIT ET EDIDIT

JOH. GUST. LILJEGREN,

REGN. SUEC. ANTIQUARIUS ET ARCHIVARIUS, PROFESSOR,

B. ACAD. LITT. HUMAN. HIST. ET ANTIQ. SECRETARIUS, R. NUMOPHYL. CUSTOS, R. SOC. HIST. SCANDINAV. et r. SOC. PATR. STOCKII., B. SOC. ANTIQUAR. NEC NON SCANDINAV. ET ISLAND. HAVN., SOC. ANTIQUAR. HALENS. MEMBR. NEC. NON SOC. ANTIQUAR. NASSAV. MEMBR. HONOR.

Vol. I.

HOLMIÆ,

EXCUDEBANT P. A. NORSTEDT & FILII,

MDCCCXXIX.

DIPLOMATARIUM,

UTGIFVET

AF

JOH. GUST. LILJEGREN, ,

RIKS-ANTIQUARIE, TILLF. RIKS-ARCHIVI SECRETERARE, PROFESSOR,

K. VITTERH., HIST. OCH ANTIQ. ACADEMIENS SECRETERARE OCH GARDE DES MEDAILLES, LEDAMOT I K. SAMF. FÖR ›
HANDSKR. UTGIFV. I SKANDINAV. HIST. OCH K. PATRIOT. SÄLLSK. I STOCKHOLM, K. NORD. FORNSKRIFTS-SÄLLSK.,
SKANDİNAV. OCH ISLÄNDSK. LITT. SÄLLSK. I KÖPENHAMN, OCH THÜRING. SACHSISK. HIST. OCH ANTIQ.
SÄLLSK. I HALLE, SAMT HEDERS-LEDAM. AF NASSAUISK.
HIST. ANTIQ. SÄLLSK. I WIESBADEN.

[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »