Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

MONUMENTA HUNGARIAE HISTORICA.

MAGYAR

TÖRTÉNELMI EMLÉKEK.

KIADJA

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADEMIA

TÖRTÉNELMI BIZOTTMÁNYA.

ELSŐ OSZTÁLY,
[ Okmány támad]

HATODIK KÖTET.

PEST, 1860.

EGGENBERGER FERDINÁND AKADEMIAI, ÚGY GEIBEL, HARTLEBEN, KILIẢN EGYETEMI, LAMPEL, LAUFFER ÉS STOLP, OSTERLAMM, PFEIFFER, RÁTH PESTI, HAAS BÉCSI KÖNYVÁRUSOKNÁL.

2239

CODEX DIPLOM. ARPADIANUS CONTINUATUS.

ÁRPÁDKORI

ÚJ OKMÁNYTÁR.

A M. TUD. AKADEMIA TÖRT. BIZOTTMÁNYA

MEGBIZÁSÁBÓL KÖZZÉ TESZI

WENZEL, GUSZTÁV,

M. AKAD, RENDES TAG.

vol. I

ELSŐ KÖTET.
1001-1235.

PEST 1860.

EGGENBERGER FERDINÁND AKADEMIAI, ÚGY GEIBEL, HARTLEBEN,
KI LIÁN EGYETEMIA, LAMPEL, LAUFFER ÉS STOLP, OSTERLAMM, PFEIFER,
RÁTH PESTI, HAAS BÉCSI KÖNYVÁRUSOKNÁL.

HUN

965.91
WEN

Egy Árpádkori okmány felfedezése a magyar oklevelelész elött annyit tesz, mint egy erőd bevétele a hadvezér előtt, vagy egy sziget felfedezése a geographus szemében."

APR 17 1933

Paúr Iván.

ELŐSZÓ.

Hat éve most, hogy (1854. martius 20-án,) a magyar történet irodalomi viszonyait és mívelésének legsürgősb teendőit egy különös akademiai előadás tárgyává tevén, kiemeltem, mikép őseink iránti szent tisztünk azt kivánja, hogy soha meg ne felejtkezzünk jeles tetteikről és fáradazásaikról, melyekkel nem csak hazánk múltját dicső történetté alakították, hanem nemzeti előkorunk emlékezetét is fentartani igyekeztek; mikép tehát a hazai történet mivelése legszorosb értelemben nemzeti ügy, mely nem annyira egyeseket, mint az összes nemzetet illeti. Ismétlem ezen szavakat, midőn Árpádkori Új Okmánytárnak, melynek szerkesztését a magyar akademia történelmi bizottmánya reám ruházni kegyeskedett, első kötetét a hazai közönségnek bemutatni szerencsém van. Mert tagadhatatlan, hogy minden viszonyok közt és az irodalmi fejlődés bármelyik stádiumában is, nemzeti történetünk tudományos mivelésére összeműködni a maga módjához képest minden magyarnak vele született kötelessége, nem egyedül a tudósoknak és iróknak.

az

MONUM, HUNG. HIST. DIPL. 6.

a

« AnteriorContinuar »